Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Utvik­lings­verk­sted i øving

 • Emnetype: Valgemne.
 • Emnenivå: Bachelor/master.
 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

I dette emnet arbeider studentene sammen om å utvikle ulike arbeidsmåter i øving, gjennom utprøving og refleksjon i fellesskap. Studentene velger og gjennomfører egne prosjekter eller fokusområder som utforsker egen og andres øving.

Emneansvarlig: CEMPE.

Faglærere i emnet: Siw Graabræk Nielsen og Guro Gravem Johansen samt ulike gjestelærere knyttet til spesielle temaer.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har tilegnet seg kunnskap om teknikker, strategier og øvingsmetoder fra ulike sjangerområder
 • har tilegnet seg kunnskap om ulike øveproblemstillinger fra ulike instrumentgrupper
 • har tilegnet seg innsikt i eventuelle overføringsverdier fra andre felt som idrett, teater, o.l. til instrumental øving
 • har økt refleksjonen sin rundt egen og andres øving
 • har forbedret egen øvepraksis utfra egne mål

Innhold

Emnet retter seg mot studenter på alle instrumenter, og fra alle sjangre og studieprogram, med sterk grad av studentstyring. Studentene velger og foreslår et eget prosjekt, formulert som problemstillinger eller fokusområder knyttet til egen øving. Dette kan for eksempel dreie seg om innstuderingsteknikker, mental øving, forebygging av muskelproblemer, interpretasjon og utvikling av personlig uttrykk, samspill, improvisasjon, overføring fra idrettspsykologi, teater, eller lignende. Studentgruppa skal sammen og med faglærere prøve ut, diskutere og reflektere rundt ulike tilnærminger til problemstillingene som tas opp.

Organisering

Emnet undervises i gruppe med 90 minutter per uke i 24 uker. Etter behov vil verkstedet trekke inn gjestelærere som er spesialister på ulike temaer som identifiseres som relevante for studentgruppa.

Arbeidskrav

1. Det er obligatorisk deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent fører til at studenten ikke får godkjent emnet.

2. Studenten skal levere en avsluttende individuell refleksjonsoppgave. Studenten velger enten skriftlig eller muntlig form:

 • Skriftlig oppgave: essay på 2000 til 3000 ord som beskriver og reflekterer rundt eget øveprosjekt.
 • Muntlig oppgave: selvprodusert demonstrasjonsvideo der studenten beskriver og reflekterer rundt eget øveprosjekt verbalt og gjennom demonstrasjon på instrumentet.

Frist: Innen 1. mai i emnets andre semester skal refleksjonsoppgaven leveres.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer(e) på grunnlag av en individuell vurdering av studentenes faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt.

Publisert: 15. mai 2020 — Oppdatert: 30. mar. 2021