Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Videre­ut­dan­ning i jazz­kom­po­si­sjon

  • Fører til kvalifikasjon: Ingen formell kvalifikasjon.
  • Studiepoeng: 15 studiepoeng – deltidsstudium over ett år.

Opptakskrav

120 studiepoeng i musikk. Søkere må kunne dokumentere gode kunnskaper i jazzharmonikk og ferdigheter og erfaring i jazzkomposisjon. Ved søknaden vedlegges to til tre egne arbeider i form av partiturer med tilhørende lydmateriale (omfang er inntil 20 minutter). Det er et begrenset antall studieplasser.

Kort beskrivelse av studiet

Studiet er et tilbud til jazzkomponister- og arrangører som ønsker å videreutvikle sine kompositoriske kunnskaper og kunstneriske evner innenfor komposisjon for større jazzensembler. Studiet tar for seg hele prosessen fra ide via komponering, arrangering, instrumentering og innstudering til fremføring av eget verk.

Det legges opp til et internasjonalt miljø rundt studiet.

Mål for studiet

Ved fullført studium er det forventet at studenten

  • kan anvende komposisjonstekniske ferdigheter og kreative arbeidsmetoder for å skape et kunstnerisk uttrykk
  • har kjennskap til komposisjonsteknikker, samt relevante arrangerings- og instrumenteringsteknikker for større jazzensembler
  • viser grunnleggende kunnskap om hvordan lede en prøvesituasjon der eget verk innstuderesdokumenterer et reflektert forhold til egen komponistrolle

Organisering

Studiet er organisert som et deltidsstudium over to semestre. Undervisningen vil bli gitt i en kombinasjon av samlingsbasert gruppeundervisning (fire samlinger) og individuell veiledning. Det vil kunne bli tilrettelagt for nettbasert veiledning.

Undervisningen ved musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års deltids studieinnsats tilsvarer 30 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27 til 30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no)

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emner som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved Musikkhøgskolen.

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 13. jan. 2021