Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Elekt­ro­eks­pe­ri­men­tell musikk

  • Gjennomføres: Ett semestre, høst eller vår.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.
  • Forhåndskrav: Bestått emnet digital kompetanse (DIG10) eller tilsvarende.

Kort om emnet

I dette valgemnet utforskes elektroakustisk og eksperimentell elektronisk musikk i ensembleformat. Vi arbeider med instrumentbygging, kollektiv eksperimentering med lydproduserende verktøy og kreativ framføring med elektroniske musikkinstrumenter. Dette innebærer improvisasjon i gruppe, høyttalerorkester, fremføringer av eksperimentelle eller open-form komposisjoner.

Emnet vil også gi grunnleggende teoretiske kunnskaper i musikkteknologi, og kjennskap med DIY lydproduserende elektronikk. Emnet henvender seg til studenter som er nysgjerrige på både alternativ framføringspraksis og eksperimentell bruk av lyd og elektronikk i utøvende og skapende sammenheng.

Emnet er åpent for både komponister og utøvere på bachelor og masterprogram.

Faglærer i emnet: Anders Tveit.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan arbeide i gruppeprosesser med komponering og fremføring av elektroakustisk/ elektronisk eksperimentell musikk
  • kan grunnleggende musikkteknologiske begreper
  • kjenner til sentrale verk innen feltet.
  • har grunnleggende forståelse av elektroakustisk musikk og fremføringspraksis.
  • har praktisk kunnskap til ulike lydproduserende elektroniske verktøy.

Innhold

Emnet er organisert som en serie med hands-on workshops og lyttesesjoner/forelesningstimer med et fokus rettet mot eksperimentell elektroakustiskmusikk og fremføringpraksis. I tillegg til det å utforske og eksperimentere med lyd som musikalsk materiale blir studentene kjent med å selv lage enkle elektromekaniske synthesizere, kontaktmikrofoner, ”akustisk laptop”, sette opp et mindre høyttalerorkester, bruke feedbackloops i en mikser som et musikalsk instrument (no-input mikser), ulike hardware lydgeneratorer og samplere. Dette utgjør instrumentene og lydverktøyene som brukes i gruppe improvisasjoner og egne verk komponert i gruppen.

Det vil også bli fremføringer av sentrale verk som John Cage: Cartridge Music og David Tudors Rainforest.

Organisering

Undervisningen organiseres over seks workshops à 3,5 timer og fire lyttesesjoner/forelesninger over tolv uker.

Arbeidskrav

Obligatorisk aktiv deltagelse i undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.

Studentene skal delta på en konsert og en intern fremføring i løpet av emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 19. mar. 2021 — Oppdatert: 7. apr. 2021