Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Lydi­an Chro­ma­tic Con­cept of Tonal Orga­niza­tion

  • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Emnet retter seg mot studenter på bachelor og master innenfor studieretningene improvisert musikk /jazz. Det kan tilbys plass til studenter fra andre studieretninger som har god kjennskap til avansert jazzharmonikk/funksjonsharmonikk. For disse studentene kan det stilles krav om teoretisk eller praktisk prøve før opptak.

Kort om emnet

LYCHRO20 er en utforskende, filosofisk og praktisk innføring i George Russell’s teori for improviserende musikere, kjent som "Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization".

George Russell var en amerikansk jazzpianist, arrangør/komponist og musikkteoretiker som med sine teorier om tonal gravitasjon og den lydisk kromatiske skalaen fikk stor betydning for jazzmusikere på 50-, 60- og 70-tallet. Russels konsept er et system som både er fundamentalt og svært avansert. Systemet er et verktøy for improviserende musikere som ønsker å utvikle en større grad av modenhet, mening og harmonisk rikdom i spillet.

Faglærer i emnet: Helge Lien.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan anvende Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization

Innhold

I emnet vil vi arbeide med å forstå og praktisere konseptet «tonal gravitasjon». Vi skal også arbeide teoretisk og praktisk med de 11 ulike skalaene som springer ut av «moderskalaen» lydisk. Det vil bli en blanding av gehørbasert arbeid med stemme og instrument og analytisk arbeid.

Teorien gir grunnlag for forståelse og utøving av all type musikk. I dette emnet vil vi konsentrere oss primært om ulike nyanser av jazzimprovisasjon, modale og mer akkorddrevne former. Det forventes stor grad av åpenhet og nyskjerrighet, og en god grunnkjennskap til jazzharmonikk/skalateori.

Organisering

Emnet undervises ukentlig i gruppe. Studentene skal presentere egenkomponerte/improviserte linjer, låter, improvisasjoner, improvisasjonsøvelser, reharmoniseringer eller arrangementer. Det vil være stor frihet i hva slags materiale som presenteres, så lenge det kan forklares ut fra det lydisk kromatiske konseptet.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltagelse i undervisningen. Dette innebærer at fravær på mer enn 20 prosent normalt fører til at studenten ikke får godkjent emnet.

Det blir gitt fem øvingsoppgaver fra lærer. 80 prosent av disse må besvares/presenteres på time.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer(e) på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 19. mar. 2021 — Oppdatert: 7. apr. 2021