Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Lytte­for­enin­gen

Kort om emnet

Emnet er en innføring i forskjellige lyttestrategier og samtaleformer om musikkens utside – musikkens klanglige fremtoning, instrumentasjon etc. – og musikkens innside – en samtale om hva musikken er. Hver uke lytter vi til et nytt stykke musikk fra ulike sjangre og samtaler om opplevelsen og oppfatningen av musikken.

Faglærere i emnet: Asbjørn Schaathun og Rune Rebne.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan omtale musikkens utside og innside med passende begrepsbruk
  • kan beskrive forskjellige innfallsvinkler til lyttingen
  • kan redegjøre for hva lyttemåtene har å si for egen praksis

Innhold

Emnet skal gi studenten forskjellige innfallsvinkler til hvordan vi kan lytte til, omtale og bedømme musikk, og å oppleve og diskutere musikk sammen med andre.

Studenten presenteres for ett nytt verk hver uke, og gjennom samtaler, diskusjoner og vurderinger bedømmer vi det vi kaller utsiden og innsiden av musikken. Studentene og veiledere diskuterer også hva som både er en gyldig lyttemåte og gode utsagn om det som skjer i musikken. Vi ser på delenes innvirkning på helheten, og helhetens påvirkning på delene.

Organisering

I gruppe sammensatt på tvers av instrumentgrupper og sjangere.

Arbeidskrav

  • Det er obligatorisk deltakelse i undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent fører til at studenten ikke består emnet.
  • Studenten skal presentere sine vurderinger av ett verk enten alene eller i gruppe.
  • Studenten skal levere et refleksjonsnotat. Oppgavetekst gis i vårsemesteret. Omfang: 500 ord.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering: For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 19. mar. 2021 — Oppdatert: 4. apr. 2022