Maria Badstue dirigerer.jpg

Kandidatstudiet i dirigering

Normert studietid

4 år (240 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk (1. og 2. studieår)

Norsk eller engelsk (3. og 4. studieår)

Søknadsfrist

15. desember. Søknadsweb åpner 1. november.

> Les om søknad og opptaksprøver

Kort om studiet

En dirigent må ha en sterk musikalsk vilje og formidlingsevne, gode lederegenskaper, interesse for mennesker, og gode håndverksmessige ferdigheter. På dirigeringsstudiet på NMH får du muligheten til å utvikle disse egenskapene.

Kandidatstudiet i dirigering tilbys med spesialisering innen enten kordirigering eller orkester- /korpsdirigering. Søkere med annen bakgrunn enn klassisk (f.eks. jazz eller folkemusikk) kan søke studiet. I tillegg til dirigering inngår utøving på hovedinstrument som en sentral del av programmet.

Studieprogrammet er organisert i to avdelinger, hver med to års varighet. I første avdeling arbeider du med grunnleggende musikerferdigheter innenfor et relativt fastlagt studieforløp. Du vil få dirigentpraksis med høgskolens interne ensembler og med eksterne ensembler. I programmets andre avdeling utvides dirigeringsemnene og du kan i tillegg velge ulike spesialiseringer gjennom et bredt tilbud av valgemner. Undervisning på hovedinstrument går til og med tredje studieår.

Finn ut mer om aktiviteter, ansatte og miljøet på dirigentstudiet på musikkhøgskolen.

Studieplan for kandidatstudiet i dirigering (startkull 2019)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve (i uke 11). Det kan etter søknad gjøres unntak fra kravet til generell studiekompetanse etter nærmere fastsatte retningslinjer. Det er et begrenset antall studieplasser. Du forventes å ha noe erfaring i å lede kor/ensembler, ha et høyt nivå på hovedinstrumentet ditt, samt et godt gehør og gode kunnskaper i musikkteori.

Opptak til 2. avdeling

Har du gjennomført og bestått minimum to års høyere musikkutdanning (120 studiepoeng), tilsvarende 1. avdeling av kandidatstudiet i dirigering, kan dette danne grunnlag for direkte opptak til kandidatstudiet i utøving, 2. avdeling. Det er et begrenset antall studieplasser.

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

Telefon: +47 23 36 70 00 (telefontid 12.00–15.00 mandag til fredag).

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder - orkester

ole.k.ruud.jpg

Ole Kristian Ruud

Professor

Orkesterledelse

Studieleder - kor

vivianne.j.sydnes.jpg

Vivianne Sydnes

Professor

Korledelse

tabita_berglund-f Siv Dolmen.jpg
Dirigering

Musikalitet og lederegenskaper.