forside banner

Om NMH

Les om Musikkhøgskolens historie, bygget, våre visjoner og verdier, les de seneste nyhetene eller finn ansatte i ansattregisteret.

Komposisjonsmasteren utvides 23. april 2015

Filmkomposisjon og jazz-komposisjon for større ensembler blir nye spesialiseringer på Master i komposisjon fra høsten 2015. Søknadsfristen er 10. mai.