forside banner

Strategi 2025 – i samspill

Vår nye strategiske plan angir retningen fram mot 2025: En lyttende institusjon, til stede i sin samtid og i aktiv dialog med omverdenen.

> Les mer om strategi 2025

Om NMH

Les om Musikkhøgskolens historie, bygget, våre visjoner og verdier, les de seneste nyhetene eller finn ansatte i ansattregisteret.

Nytt innspill fra NMH i debatten om Kunstuniversitet 12. februar 2015

- Musikkhøgskolen sier klart og tydelig at vi ikke ønsker å bli del av et kunstuniversitet, fordi en slik løsning ikke vil gi de faglige gevinster som i følge statsrådens oppdragsbrev er formålet.