forside banner

Internasjonalt pulserende studiemiljø

25 % av studentene våre kommer fra 39 ulike nasjoner

Om NMH

Les om Musikkhøgskolens historie, bygget, våre visjoner og verdier, les de seneste nyhetene eller finn ansatte i ansattregisteret.

Nytt innspill fra NMH i debatten om Kunstuniversitet 12. februar 2015

- Musikkhøgskolen sier klart og tydelig at vi ikke ønsker å bli del av et kunstuniversitet, fordi en slik løsning ikke vil gi de faglige gevinster som i følge statsrådens oppdragsbrev er formålet.