forside banner

Om NMH

Les om Musikkhøgskolens historie, bygget, våre visjoner og verdier, les de seneste nyhetene eller finn ansatte i ansattregisteret.

Åpen uke ved Norges musikkhøgskole 24. september 2014

Mandag 10. november, onsdag 12. november og lørdag 15. november åpner Norges musikkhøgskole dørene for elever i videregående skole, folkehøgskoler med musikklinjer, kulturskoler og andre interesserte. Velkommen til et variert program med musikkinnslag, foredrag, informasjon om studier og mesterklasseundervisning.