forside banner

Om NMH

Les om Musikkhøgskolens historie, bygget, våre visjoner og verdier, les de seneste nyhetene eller finn ansatte i ansattregisteret.

Strid om kunstuniversitet i Oslo 30. januar 2015

Regjeringen ønsker et kunstuniversitet i Oslo – verken AHO, Khio eller NMH har lyst.