CEMPE skal være en spydspiss både nasjonalt og internasjonalt 27. november 2015

Ny CEMPE-leder vil tenke nytt rundt musikkutdanning, men samtidig ta vare på det beste i tradisjonene.