forside banner

Om NMH

Les om Musikkhøgskolens historie, bygget, våre visjoner og verdier, les de seneste nyhetene eller finn ansatte i ansattregisteret.

Norges musikkhøgskole og Stjernekamp 10. desember 2014

Forbundsleder i MFO Hans Ole Rian skriver i et åpent brev til flere utdanningsinstitusjoner om at de må hjelpe til å få en slutt på at kunststudenter jobber i sceneoppsetninger og tv-produksjoner uten å få betalt. Her er Norges musikkhøgskoles svar: