forside banner

Musikkhøgskolen 40 år!

Studier

Resultatet av opptaket til bachelorutdanninger er nå klart!

Tidligere publiserte resultater for opptaket til mastergradsutdanninger 
er nå oppdatert!

Finn studiet som passer for deg. 
Se studietilbud og studieprogrammer

 

FoU

Kunstnerisk utviklings-arbeid og forskning (FoU) er en viktig del av lærernes faglige arbeid.

Om NMH

Musikkhøgskolen har store og kompetente fagmiljøer i musikkutøving, musikk-teori, musikkpedagogikk og musikkterapi.

Godt arbeidsmarked for de som utdannes ved Musikkhøgskolen 07. april 2014

Nesten ingen av de som går ut av utøvende musikkutdanning har vært arbeidsledige det første året, men rundt en tredel jobber som frilansere. Dette er en høy andel sammenlignet med hva som er vanlig ellers i arbeidsmarkedet.