forside banner

Vil du studere på Musikkhøgskolen?

Søknadsfrist for bachelor- og masterstudier: 15. desember.

> Se studiemuligheter

Om NMH

Les om Musikkhøgskolens historie, bygget, våre visjoner og verdier, les de seneste nyhetene eller finn ansatte i ansattregisteret.

CEMPE innvilget entreprenørskapsmidler 06. oktober 2014

Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) ved Musikkhøgskolen har fått 600.000 kroner i støtte til prosjektet «Musikalsk entreprenørskap – mellom børs og katedral».