Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

IN.TUNE – et nytt europeisk samarbeid innen musikk og kunst

To tretrommer.

Innovativt nytt samarbeid lansert under AEC-kongressen i 2023 i Haag.

EU støtter Innovative Universities in Music & Arts in Europe (IN.TUNE) som en av syv nye allianser i toppsjiktet, blant 39 innsendte søknader. Den offisielle lanseringen av programmet var i Haag 10. november, under den 50. årlige AEC-kongressen ved Royal Conservatoire i Haag. Dette er den første alliansen av europeiske universiteter innen musikk og kunst. Alliansen tilfredsstiller til fulle prinsippene og målene satt av den nye europeiske universitetsstrategien. Her understrekes den viktige rollen høyere utdanning spiller i å forme bærekraftige, demokratiske og motstandsdyktige samfunn. IN.TUNE skal fungere som rollemodell for endringen av høyere musikkutdanning i Europa, mot en inkluderende, kvalitetsbevisst, samfunnsansvarlig, autonom, innovativ og student-sentrert fremtid.

En sterk allianse midt i samfunnsendringene

IN.TUNE blir et betydningsfullt tilskudd til det europeiske universitetsinitiativet som den første alliansen dedikert til musikk- og kunstfeltet. Etableringen av IN.TUNE skjer midt i flere samfunnsutviklinger, hvilket gir muligheter og utfordringer i høyere musikkutdanning og kultursektoren: Endringer i musikere og kunstneres vilkår på grunn av rask teknologisk utvikling, endring av yrkesroller, økende usikkerhet rundt finansiering til kultursektoren og kreativ sektor for øvrig. Alt dette tvinger institusjonene til å tilpasse sin tradisjonelle pedagogiske praksis. IN.TUNE forener en gruppe prestisjetunge institusjoner som deler en felles visjon om å forbedre kvalitet, ytelse, attraktivitet og internasjonale konkurransekraft. Partnerinstitusjonene inkluderer National University for Music i București, Conservatoire de Paris, Uniarts Helsinki – Sibelius-akademiet, Escola Superior de Música de Catalunya i Barcelona, University of Music and Performing Arts i Wien, University of the Arts – Royal Conservatoire i Haag, University of Arts i Beograd, og Norges musikkhøgskole i Oslo.

Arbeider for langsiktig bærekraft

IN.TUNE-samarbeidet er forankret i prosjektets rammer, metoder og retningslinjer – hver med spesifikke aktiviteter og resultater som sikter mot langsiktig bærekraft. Alliansens arbeid har fire kjerneområder: 1. felles utdanningstilbud og mobilitet, 2. forskning og innovasjon, 3. samfunnsengasjement og alliansestyring og 4. samarbeid. Disse områdene vil bli håndtert gjennom åtte arbeidspakker, hvor hver partnerinstitusjon leder én, men også aktivt deltar i andre. På den måten blir ekspertise, engasjement og arbeidsbelastning jevnt fordelt. Sluttproduktene vil bestå av nye vilkår for mobilitet mellom institusjoner, samarbeidsmekanismer for forskning og innovasjon, og retningslinjer for samfunnsengasjement.

Geopolitisk ustabilitet, klimaendringer og økende bevissthet om viktigheten av mangfold, inkludering og likestilling preger verden. Da må vi ta et aktivt standpunkt til samfunnsutviklingen.

IN.TUNE-ledelsen, 10. november 2023
Fargerik in.tune-logo med hvit bakgrunn

IN.TUNE -ledelsen sier:

– Covid-pandemien har hatt enorm innvirkning på kunstutdanning og kunstnerisk aktivitet, spesielt innen scenekunst. Andre globale utfordringer er geopolitisk ustabilitet, klimaendringer og økende bevissthet om viktigheten av mangfold, inkludering og likestilling. Det gjør det nødvendig at vi, som ledende og internasjonalt orienterte institusjoner, tar et aktivt standpunkt til denne samfunnsutviklingen. Ved å gjøre dette sammen blir vi mer effektive, og kan også tilby meningsfylte bidrag til å styrke europeisk identitet og europeiske verdier. Dette mener vi er avgjørende for å håndtere og løse de store samfunnsutfordringene.

Neste skritt

IN.TUNE-samarbeidet har som mål å spille en aktiv rolle i å forme fremtiden, både for sektoren og samfunnene våre, ved å ta opp dagens utdanningsmessige, profesjonelle, samfunnsmessige, teknologiske og økologiske utfordringer. Det skal vi gjøre gjennom å skape et fremtidsrettet institusjonelt miljø og ved å gi studenter og ansatte mulighet til å håndtere disse utfordringene i sitt kreative arbeid. De kommende månedene vil partnerinstitusjonene jobbe med de første konturene av rammeverket rundt kjerneområdene. Hver ledende institusjon vil holde involverte og interesserte parter oppdatert via jevnlige publikasjoner på IN.TUNEs nettside. (intune-alliance.eu)

For mer informasjon kan du kontakte:

Artikler relevante