Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikkhøgskolen debatterer mangfold, likestilling og skolens fremtidige identitet

Rader av sitteplasser til publikum i Lindemansalen.

På Musikkhøgskolen er åpne samtaler om identitet og mangfold nødvendige. Skolen forvalter og viderefører musikkarv og -tradisjoner, men er også arena for nyskaping og eksperimentering. Utdanningen vil endre seg fordi studentgruppen og musikklivet endrer seg.

Onsdag 21. april arrangerte studenter og ansatte ved NMH en panelsamtale og åpen debatt med tittelen «Hverdagsrasisme og hvit, vestlig musikk?». Arrangementet ble avholdt som strømmemøte og inngikk i STUDENT Talks og CEMPE Talks, samtaleseriene som tar opp aktuelle problemstillinger som angår studenter, ansatte og musikklivet.

Tematikken og spørsmålene som ble drøftet denne gang er også relevante for NMHs arbeid med mangfold og likestilling. Oppfordring til slike åpne diskusjoner er ett av flere tiltak NMH har initiert for å skape bevissthet og refleksjon om mangfold og likeverd. Akkurat denne samtalen tok opp spørsmål som: Finnes det rasisme på Musikkhøgskolen, og hvordan oppleves den, i tilfelle? Hva kan ansatte og studenter gjøre for å hindre (hverdags)rasismen og utfordre dominansen til den hvite, vestlige musikkulturen?

I forkant av debatten publiserte også Donytt et studentessay om temaet, med tittelen «Vi er morgendagens musikere. La oss påvirke!». Studenten, som også er en av initiativtakerne bak debatten, tar til orde for å avkolonisere pensum, i betydningen «å utvide horisonten og få flere innfallsvinkler, slik at et vestlig tankesett ikke blir det enerådende og dominerende».

– Det handler ikke om å utviske musikktradisjoner, historie eller repertoar, men å supplere, berike, og utfordre.

Astrid Kvalbein, påtroppende rektor
Portrett av Astrid Kvalbein med lilla alpelue foran en oransje hekk med snø på.

Tradisjon og innovasjon

Musikkhøgskolen forvalter og viderefører musikkarv og -tradisjoner, særlig innenfor klassisk, folkemusikk og jazz. Men skolen er også arena for nyskaping og eksperimentering, og for studenter som mestrer og blander flere ulike musikkuttrykk. Slik har NMH både en konserverende og en innoverende funksjon. Vi er i stadig endring fordi studentgruppen og musikklivet er i stadig endring. Diskusjoner om fornyelse av pensum og oppdatering av både litteratur og repertoar skjer kontinuerlig. Å være bevisst holdninger og tradisjoner som styrer innholdet i undervisningen er helt nødvendig for at vi skal følge med i samfunnsutviklingen og i musikklivet.

– Man kan si det har vært avkolonisering av NMH før. På 1980-og 90-tallet, da Musikkhøgskolen åpnet for studieretningene folkemusikk og jazz, var det en slags avkolonisering. Dette holder vi slik sett på med hele tiden, sier påtroppende rektor Astrid Kvalbein, som også var med i arbeidsgruppa for panelsamtalen. Hun mener det er viktig at NMH både gjenspeiler et mangfold som finnes i musikklivet og er bevisst sitt ansvar for å gi studentene eksempler og forbilder de kan speile seg i.

– Det handler ikke om å utviske musikktradisjoner, historie eller repertoar, men å supplere, berike, og utfordre, sier Kvalbein.

– Vi må jobbe med å bli mer bevisste på våre blindsoner og ta ansvar for å rette et kritisk blikk mot våre holdninger og praksiser.

Astrid Kvalbein

Hverdagsrasisme

Enkelte paneldeltakere fortalte om hvordan de noen ganger møter antakelser og uttalelser om bakgrunn, preferanser og profesjonelle roller basert på hudfarge. Selv om slike uttalelser ikke nødvendigvis har som intensjon å diskriminere eller underminere, så har de likevel ofte en slik virkning.

– Det er ikke alltid en sammenheng mellom intensjon og virkning. Men vi må jobbe med å bli mer bevisste på våre blindsoner og ta ansvar for å rette et kritisk blikk mot våre holdninger og praksiser, sier Kvalbein. Dette vil også gjøre oss bedre rustet til å forholde oss til det mangfoldet som finnes i musikken og i musikklivet.

Dialogen fortsetter

Dette er en debatt som vil fortsette, i åpne fora. At temaet blir tatt opp på NMH betyr ikke at noen parter ønsker et dramatisk oppgjør med fortiden og tradisjonene. Samtalene om NMHs fremtid eies og drives av våre studenter, ansatte og partnere i musikklivet og utdanningssektoren. Kvalbein ønsker fortsatt åpenhet og dialog når hun overtar rektorposisjonen til høsten:

– Vi vil styrke likestilling- og mangfoldsarbeidet fremover. Derfor er vi kjempeglade for disse samtalene, og jeg ser frem til å drøfte slike temaer videre med studenter og ansatte.

Neste samtale i seriene STUDENT Talks og CEMPE Talks er 6. mai. Da er temaet kjønnslikestilling.

Artikler relevante