Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

På Innsiden

"Å se sin egen stemme fra innsiden er en voldsom opplevelse" sier Hilde H. Sveen som gjennom bruk av video ønsker å øke forståelsen for de fysiske prosessene som foregår når man synger.

Sangtime sett fra innsiden

Målet med prosjektet «På innsiden» er å få innsikt i det skjulte instrumentet som menneskestemmen er. Sammen med teamet på Haukeland universitetssykehus bestående av overlege Maria Vollsæter og professor Ola Drange Røksund har Hilde gjennomført fem lab-dager for ti sangstudenter ved Griegakademiet. Studentene har blitt filmet/skopert og fått se sin egen strupe og stemmebånd i aksjon.

På den første lab-dagen fikk studentene se og høre mens Sveen selv ble filmet. Hun gjennomførte da det samme settet av øvelser som hun hadde forberedt til studentene og sang også en arie med laryngoskopet på innsiden. De resterende lab-dagene ble studentene delt inn i grupper på tre og fire studenter.

Alle studentene ble filmet/skopert og fikk se sin egen strupe og stemmebånd i aksjon. I tillegg observerte de hverandre, og i etterkant fikk studentene tilsendt sin egen film og skrev et refleksjonsnotat basert på dette.

Vi bruker god tid til hver student og alle jobber seg gjennom det samme oppsett av tekniske øvelser sammen med meg mens de blir filmet.

Hilde Haraldsen Sveen Prosjektleder for På Innsiden

Økt forståelse av fysiske prosesser

Studentene sier at det å delta i prosjektet har gitt dem en økt forståelse av de fysiske prosessene som skjer når de synger, og bidratt til økt bevissthet og forståelse for læringsprosesser. Ved at studentene har fått et konkret bilde av selve bevegelsen og strukturene av stemmen, har de fått en unik mulighet til å forstå hvordan stemmen bygges og hvordan den fungerer.

Det å se en muskel i aksjon og samtidig kjenne den har hatt stor påvirkning for studentenes forståelse av de tekniske øvelsene.

Det usynlige instrumentet

Idéen til dette prosjektet kom fra et kunstnerisk prosjekt der Sveen prøvde ut laryngoskop, instrumentet som brukes for å filme strupen på innsiden. Dette inspirerte henne til å fortsette utforskningen av de ulike bevegelsene i strupen og hva som skjer med musklene når man synger.

Sveen mener at grunnlaget for god sangundervisning ligger i å klare å gjenkjenne muskelbruk, plassering av strupehodet, kjeve og luftstrøm, både i form av muskelhukommelse og i å observere visuelt hvordan mellomgulv muskler, strupe, tunge, kjeve opererer i seg selv og sammen med hverandre. Med andre ord er stemmen en kompleks sammensetning av muskler som skal fungere sammen og som på toppen av alt er usynlig!

Laryngoskopi som del av sangundervisning

Bruk av laryngoskopi er selve kjernen i prosjektet. Det Hilde så og erfarte sammen med studentene gjennom filmingen åpnet opp for faglige diskusjoner og observasjoner som ble videreført i undervisningen og som har fungert som referanse for henne etterpå i arbeid med studentene.

Jeg opplever at tekniske øvelser har fått en større plass i egenøvingen til studentene. De viser større interesse og forståelse for at det å studere sang er å bygge en stemme, et instrument i tillegg til det musikalske uttrykket.

Hilde Haraldsen Sveen Prosjektleder for På Innsiden

Som sangpedagog sier Sveen at hun har fått et klarere bilde av hvordan de ulike tekniske øvelsene ser ut innenfra, hvilke muskler de setter i sving, hva som aktiviseres og hva som ikke er i bevegelse. Blant annet var det en oppdagelse at…

strupen kan og må være aktiv, men ikke urolig. Legato utfordrer musklene til å stå stille.

Gråt eller en patetisk klang (miks av lys og lav stemme) aktiverer flere strukturer i strupen samtidig som den er rolig.

– Stemte konsonanter er en bra øvelse for å trene baklukket. Dette er nye visuelle observasjoner av øvelser jeg har gjort og brukt i mange år, sier Hilde, som har lang erfaring som sangpedagog.

Videre sier Hilde at hun har fått bedre kontakt med sitt eget instrument og at hun kommuniserer bedre med studentene. Sammen har de utviklet et felles fagspråk som ikke nødvendigvis kollegaer forstår, og hun opplevde også at studentene ble mer motiverte for tekniske øvelser.

Videreføring av prosjektet

Vanligvis får sangere kun filmet stemmebåndene dersom de er veldig syke eller eventuelt stemmeløse, og da er det det en syk stemme man får se. Dette prosjektet har derimot åpnet opp for å synliggjøre hvordan en frisk stemme fungerer.

Laryngoskopi krever dyrt utstyr og må gjøres av fagpersoner. Det har derfor vært helt avgjørende for dette prosjektet at Maria og Ola på Haukeland har gitt av sin forskningstid og åpnet opp for et godt samarbeid. Prosjektet har resultert i et godt utvalg av materiale som kan danne grunnlag for videre samarbeid. I fortsettelsen ønsker Hilde i samarbeid med Haukeland og fortsette med å undersøke strupen som organ for sang og også for tale og pust, og både se på normalfungerende stemmer så vel som stemmer med organiske eller funksjonelle forstyrrelser.

Jeg tenker at sangundervisningen er klar for å ta i bruk nye metoder som nåtidens teknologi gir oss tilgang til. En film og en lap-top, det er ikke mer som skal til for å komme På Innsiden av det usynlige instrumentet.

Hilde Haraldsen Sveen Førsteamanuensis ved Griegakademiet (UiB)

Sveen håper at videreutvikling av prosjektet vil resultere i en film med de mest grunnleggende tekniske øvelsene til bruk i sangundervisningen med utgangspunkt i de filmopptakene som allerede er gjort. Hun ønsker da å knytte til seg andre sangpedagoger for å utvide spekteret av øvelser og faglig kompetanse.