Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Om NMH-Brage vitenarkiv

NMH-Brage er Musikkhøgskolen åpne elektroniske vitenarkiv og inneholder vitenskapelige publikasjoner fra faglig ansatte, i tillegg til doktoravhandlinger, kunstneriske refleksjoner og masteroppgaver.

Hva er NMH-Brage?

NMH-Brage er Norges musikkhøgskoles åpne publiseringsarkiv og er forankret i vår strategiske plan. NMH-Brage er et system for nettbasert publisering, arkivering og tilgjengeliggjøring av elektroniske publikasjoner i forskjellige medieformater.

Musikkhøgskolen skal utvikle dokumentasjonsformer og publiseringskanaler for på den måten å kunne formidle sin virksomhet til et bredt publikum nasjonalt og internasjonalt. Som et ledd i dette ønsker skolen å gjøre resultatene av vår samlede FoU-virksomhet tilgjengelig for brukere i samtid og framtid.

Hvorfor et åpent arkiv?

Hensikten med Musikkhøgskolens åpne arkiv er å gjøre det vitenskapelige og kunstneriske utviklingsarbeidet som foregår ved Musikkhøgskolen mer synlig og bedre tilgjengelig for et større publikum. NMH-Brage tilbyr en sikker, digital langtidslagring av dette materialet.

Alt materiale i NMH-Brage blir søkbart gjennom generelle søketjenester som Google og Yahoo.

Hva publiseres i NMH-Brage?

NMH-Brage skal blant annet inneholde

  • doktoravhandlinger
  • masteroppgaver
  • NMHs publikasjonsserier
  • vitenskapelige artikler
  • andre FoU-publikasjoner
  • sluttrapporter fra kunstneriske stipendiater

Spørsmål?