Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Norsk for musi­ke­re

Norsk for musikere er den første norske språkopplæringsboken for musikere.

Mange av de utenlandske musikkstudentene i Norge velger å etablere seg her i landet og å arbeide ved institusjoner hvor norsk er hovedspråk. Språkbarrierer er en kjent problemstilling i orkestermiljøene med musikere fra mange forskjellige land og språkgrupper.

Det finnes et bredt tilbud av språkbøker for norskopplæring, men ingen som spesifikt retter seg mot musikeren, sangeren og dirigenten. Norsk for musikere tar sikte på å møte dette behovet ved å være et faglig supplement til en ordinær lærebok i norsk.

Boken er pedagogisk oppbygget over 16 kapitler, og hvor musikken er koblet på fra første side. Hvert kapittel har en grammatikkdel.

Kapitlene tar for seg typiske situasjoner fra en musikkstudents hverdag, blant annet sangtimen, spilletimen, prøvespill, jazz, folkemusikk, kammermusikk, orkesterprøven, gehørtimen, musikalsk bakgrunn og musikerhelse.

NMH-publikasjoner 2022:6

Publisert: 23. nov. 2022 — Oppdatert: 23. nov. 2022