Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Anna Sæmundsdottir

Spe­sial­bi­blio­te­kar

Biblioteket

Ansvarsområder

Innkjøpsansvar bøker
Ansvar for BRAGE (NMHs vitenarkiv)
Nettsideansvar
Katalogisering
Publikumsarbeid
Fjernlån
Samlingsvedlikehold