Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Hild Borchgrevink

Sti­pen­diat

Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

Pågående prosjekt

Hvordan blir tid uttykt i skriftlig språk om musikk? Skrift om musikk som performativ praksis

  • Prosjektperiode: 2020–2023.
  • Prosjekttilhørighet: NordART.
  • Ansatt som stipendiat i seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi.

Sammendrag

Nicholas Cook bruker begrepet performativ vending om bevegelser fra en musikkteori som vektlegger musikk som partitur eller skrift, til en musikkteori som vektlegger musikk som utøvende, kroppslig handling (Cook 2013). Med utgangspunkt i feministisk historiografi (Browne 2014) har prosjektet som mål å supplere en slik vending ved å forstå musikk og språk om musikk som to ulike tidsbaserte praksiser som virker inn på forståelsen av hverandre.

Også å skrive om musikk foregår i tid og uttrykker tid. Underspørsmål i prosjektet er å undersøke om begrepet performativitet anvendes på forskjellige måter i språkfilosofiske og musikalske diskurser, og å undersøke sammenhenger mellom det performative, det skriftlige og musikk som offentlighet.

Publikasjoner

  • Describe, Evaluate, Argue: Teaching Criticism for Young Writers Hild Borchgrevink ,  Ida Habbestad 2020
  • Lydkilder. Tekster omkring Nils Henrik Asheims musikalske praksis Hild Borchgrevink ,  Hild Borchgrevink 2020
  • Kunstmusikk og urfolkslyd Hild Borchgrevink ,  Hild Borchgrevink 2019
  • Om lyd og om å dele / On sound and sharing Hild Borchgrevink ,  Hild Borchgrevink 2018
  • En hørbar skrift: Det konseptuelle og det perseptuelle. Diskontinuitet som grunnlag for musikalsk tid i Gérard Griseys musikk Hild Borchgrevink ,  Hild Borchgrevink 2018
  • Dans, offentlighet og tverrfaglighet. Beskrive, vurdere, begrunne. Hva skal en dansekritikk gjøre? Hild Borchgrevink ,  Hild Borchgrevink 2016
Se alle publikasjoner i Cristin

Prosjekter Hild er en del av