Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Hild Borchgrevink: Skrift om musikk som performativ praksis.

Hvordan blir tid uttrykt i skriftlig språk om musikk?

Fagområde: Oppføringspraksis.

Sammendrag

Prosjektet undersøker en forståelse av kunst som ytring (Enger, 2013) (Asdal et al., 2008) og likestilt dramaturgi (Larsen, 2019) (Lehmann, 2006) som innfallsvinkler til skapende praksiser i ny norsk kunstmusikk. Med utgangspunkt i tre skapende musikalske prosesser som på ulike måter utfordrer kunstmusikk som institusjonell praksis gjennom å aktivt komponere med musikk som offentlighet, verbalt språk om musikk eller musikk som sosialt og historisk rom, vil jeg undersøke hvordan prinsipielt likestilte materialer, virkemidler og sjangre formes til relasjonelle musikalske ytringer. Diskusjonen av de tre komposisjonene vil i tillegg anvende litteratur relevant for hver skapende prosess, som feministisk historiografi (Browne, 2016) og musikk som performativ ytring (Chung, 2019).

Artikler relevante

Publisert: 9. jun. 2022 — Oppdatert: 11. jan. 2023