Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Stu­die­av­gift

Om den nye studieavgiften. Hvem den gjelder, og hvem som har unntak.

Regjeringen i Norge har vedtatt at internasjonale studenter utenfor EU, EØS og Sveits skal betale studieavgift fra høsten 2023.

Endringen er ennå ikke er innarbeidet i norsk lov, men vi må forberede at det innføres som planlagt. Studentene det gjelder vil få informasjon om betaling og frist på e-post.

Hvor mye, og hvordan betale?

Studieavgiften ved NMH er foreløpig på kr 380 000,- per studieår for utøvende studier.

Studieavgiften skal betales i sin helhet før hvert studieår. Det er ikke mulig å betale skoleavgiften i rater. Studenter som ikke har betalt studieavgift innen fristen, mister automatisk studieretten ved NMH.

NMH tilbyr dessverre ingen stipend for å dekke skolepenger.

Unntak

Hvis du tilhører noen av gruppene under, kan du søke om unntak fra studieavgiften. Det er viktig at du leser nøye under før du søker.

Hvordan søke unntak

Unntak

Kontakt

Gruppene under er unntatt å betale skolepenger:

  • Utvekslingsstudenter fra NMHs partneruniversitet.
  • Studenter som har påbegynt studieprogramet før høstsemesteret 2023. 
  • Statsborgere i EU, EØS eller Sveits. 

Publisert: 26. apr. 2023 — Oppdatert: 4. des. 2023