Kyrre Lien bilde til ECMAster.jpg

Kammermusikk

Sosialt, utviklende, inspirerende.

Kammermusikk er et viktig satsingsområde på Norges musikkhøgskole. Samspill i små grupper bidrar til å bygge institusjonen innenfra.

Kammermusikk er obligatorisk for de aller fleste utøverstudentene. De velger selv hvilke grupper de vil spille i, hva slags musikk de vil konsentrere seg om og hvilke lærere de ønsker seg. De klassiske kammermusikkverkene står sentralt, men Musikkhøgskolen legger også til rette for improvisasjon og sjangeroverskridende prosjekter. Utvalgte ensembler blir tett fulgt opp av et lærerteam med utøver- og gehørlærere og en komponist. Denne undervisningsmodellen har vunnet Nasjonal kvalitetspris.

Den årlige kammermusikkuka omfatter workshops og mesterklasser, internasjonale gjester og konserter der studenter og lærere deltar sammen. Hver januar arrangeres en kammermusikkonkurranse, hvor vinnerne får konsertengasjementer og mulighet til studier i utlandet. Som medlem av The European Chamber Music Academy samler Norges musikkhøgskole hvert år europeiske toppedagoger og ensembler til workshops i Oslo.

Studiemuligheter

Kammermusikk er obligatosirks på de fleste studiene på NH, men du kan også spesialisere deg innen kammermusikk.

Ansatte

imported-image

Are Sandbakken

Professor

Kammermusikk, Bratsj

Aktuelt

Brian Olguin Cliff2.jpg
Nye muligheter på Lyden av Musikkhøgskolen 2020
Med «Lyden av Musikkhøgskolen» på trappene, er mulighetene mange for å røske i A4-rammene for musikken som skal formidles.

Arrangement

Forsvarets Stabsmusikk
Torsdag 17. oktober
kl. 19.30