Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Utvi­det hoved­in­stru­ment for KAMP

Kort om emnet

Emnet gir 4. års musikkpedagogikk-studenter ekstra undervisning på sitt hovedinstrument.

Læringsmål og innhold i MPHOINST26 er knyttet til emnet Hovedinstrument II i Kandidatstudiet i musikkpedagogikk. Se emnebeskrivelser for dette emnet her.

Emneansvarlig: Hovedinstrumentlærer.

Organisering

Studenter som velger dette valgemnet får 15 minutter ekstra hovedinstrumentundervisning per uke som til sammen med ordinær hovedinstrumenttime utgjør 60 minutter i uken i 29 uker.

Arbeidskrav

Studenten skal levere en utvidet repertoarliste på hovedinstrument i 2. avdeling på til sammen 60 minutter.

Avsluttende vurdering

Eksamen gjennomføres i tilknytning til hovedinstrumenteksamen. Repertoarlengde utvides med ti minutter, slik at eksamensprogrammet totalt skal vare ca. 40 minutter.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Brukes på disse studieprogrammene