Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Orgel for­dyp­ning

Kort om emnet

Emnet kombineres med KMHO20 Orgel II og gir 4. års kirkemusikk-studenter ekstra undervisning i orgel.

Emnet kan ikke kombineres med valgemnet ORGIMP23 Orgelimprovisasjon.

Læringsmål og innhold for emnet er knyttet til KMHO20 – Orgel.

Emneansvarlig: Hovedinstrumentlærer.

Organisering

Studenter som velger dette valgemnet får 15 minutter ekstra hovedinstrumentundervisning per uke som til sammen med ordinær hovedinstrumenttime utgjør 75 minutter i uken i 29 uker.

Arbeidskrav

Studenten skal levere en utvidet hovedinstrumentrapport som skal inneholde

  • eksamensprogram på omtrent 60 minutter (15 minutter tillegg for valgemnet)
  • oversikt over gjennomgått repertoar på minimum 300 minutter, inkludert repertoaret fra 1. avdeling (100 minutter tillegg for valgemnet)
  • oversikt over fremføringer (minimum én fremføring pr studieår)
  • oversikt over deltakelse på seminar og/eller mesterklasser
  • oversikt over gjennomgått lydmateriale/innspillinger og litteratur

Studenten leverer én felles hovedinstrumentrapport for valgemnet og Orgel II.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Eksamen gjennomføres i tilknytning til hovedinstrumenteksamen i KMHO20 – Orgel II. Repertoarlengden utvides med 15 minutter, slik at eksamensprogrammet totalt skal vare ca. 60 minutter.

Ny vurdering

Ved ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Brukes på disse studieprogrammene