Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Sats­tek­nik­ker fra det 20. århundre

Kort om emnet

Emnet passer for studenter som vil øke sine kunnskaper i satslære gjennom studier av satsteknikker fra det 20. århundre. Ulike 1900-talskomponisters harmoniske stilarter er utgangspunktet for studiene.

Faglærer i emnet: Kjell Habbestad.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • viser kunnskaper og ferdigheter innenfor satsteknikker fra det 20. århundre
  • kan arrangere, skape og vurdere egne satser for ulike instrumental- og vokalbesetninger
  • analyserer og beskriver ulike musikk- og satstyper fra det 20. århundre
  • dokumenterer kunnskap om analytiske tradisjoner innenfor emneområdet

Innhold

Emnet vil fokusere på

  • skriftlige satsøvelser i ulike teknikker fra det 20. århundre
  • analyseøvelser

Organisering

Undervisningen i emnet samordnes med SATS11, modul satsteknikker fra det 20. århundre. Undervisning gis i gruppe med en dobbeltime (90 minutter) tolv uker i vårsemesteret.

Avsluttende vurdering

Innlevering av hjemmeeksamen som skal inneholde

  • en analyse av en komposisjon fra 20. århundre
  • komposisjon eller arrangement i stilen

Studenten vurderes i forhold til emnets mål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå i innleverte hjemmeeksamen.

Besvarelsene leveres i tre eksemplarer til eksamenskontoret innen frist fastsatt av Musikkhøgskolen

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten følge emnet på nytt.