Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Utøven­de støtteemne

Kort om emnet

Emnet gjennomføres i løpet av første avdeling, og inneholder en innføring i emneområdene scenisk bevissthet, prestasjonsforberedelse og arbeidsfysiologi.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan fremføre musikk i ulike formidlingssituasjoner, og introdusere den for et publikum
  • behersker hensiktsmessige teknikker for prestasjonsforberedelse og forebygging av belastningsskader

Innhold

Arbeidsfysiologi

  • Kunnskap om og praktiske øvelser i riktig bruk av egen kropp for å forebygge belastningssykdommer/-skader.

Scenisk bevissthet og prestasjonsforberedelse

  • Praktisk podietrening, tilbakemelding og diskusjon.
  • Trening i kommunikasjon med publikum, musikalsk og verbalt.
  • Planlegging og gjennomføring av en formidlingssituasjon.
  • Mentale teknikker/strategier for å forberede offentlig fremføring/konsert.
  • Konserten som en læringsarena.

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet.

Arbeidsfysiologi

  • I grupper i løpet av første studieår.

Scenisk bevissthet

  • Forelesninger/workshops i gruppe, normalt i andre studieår.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

For oversikt over forventet studieprogresjon og veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltagelse i undervisningen. Dette innebærer at fravær fra 20 prosent eller mer av undervisningen normalt fører til at man ikke består emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Dersom studenten ikke får bestått vurdering i emnet, må studenten følge undervisningen i emnet på nytt.

Inngår i studieprogram