Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Barokk­en­sem­ble I og II

  • Studiepoeng: 2 per prosjekt.
  • Emnetype: Valgemne.
  • Emnenivå: Bachelor/masteer.
  • Gjennomføres: Ett semester, høst og vår.
  • Veiledende undervisningstid: Torsdager, kl. 13.30 – 15.00.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet gir studentene erfaring med samspill og fordypning i barokk oppføringspraksis i ensemble. Barokkensemblet møtes til ukentlige øvelser gjennom ett semester, og emnet avsluttes med en konsert. Emnet gir en uttelling på 2 studiepoeng.

Man kan delta i ett eller to semester etter ønske. Velg BARENS20 for høstsemester og BARENS21 for vårsemester.

Emnet er åpent for alle sangere og instrumentalister som ønsker erfaring med barokkmusikk.

NB: Tildeling av emnet avhenger av besetningsbehovene for de enkelte prosjektene.

Faglærer i emnet: Knut Johannessen.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har kunnskap om musikk og estetikk i barokken
  • viser ferdigheter i utøvelse av barokke stilarter og interpretasjon
  • har erfaring med formidling av musikk fra epoken

Innhold

Innstudering av verk fra 1600- og 1700-tallet i ensemble, som så fremføres på konsert.

Organisering

Ensemblet har ukentlige øvelser gjennom ett semester. Hvert prosjekt leder fram mot en konsert. Det forventes at studentene øver på egen hånd mellom øvelsene.

Veiledende undervisningsressurs er 90 minutter ganger tolv.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk, aktiv deltagelse i undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent fra undervisningen fører til at studenten ikke får godkjent emnet.

Studenten skal delta på én konsert i løpet av emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet (det vil si ett prosjekt) i sin helhet gjennomføres på nytt.

Publisert: 18. mai 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021