Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Bruks­kla­ver for kirke­mu­si­ke­re

  • Gjennomføres: Over to semestre.
  • Avsluttende vurdering: Praktisk eksamen.
  • Forhåndskrav: Opptak til årsstudiet i kirkemusikk I.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter grunnleggende klaverspill for kirkemusikere.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har musikalske og spilltekniske ferdigheter i forskjellige typer besifringsspill

Innhold

Med utgangspunkt i studentens forutsetninger skal undervisningen primært omfatte arbeid med akkompagnement av forskjellige sangsjangere.

Organisering

Undervisningen gis individuelt og/eller i gruppe på opptil fire studenter.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en repertoarliste på minimum 30 minutter som skal inneholde salmer, sanger og enkle standardlåter.

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester skal repertoarlisten være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Praktisk eksamen

Studenten skal framføre et selvvalgt program på ca. 20 minutter. Studenten vil i tillegg bli prøvet i prima vista-spill av besifrede sanger.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021