Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Bruks­kla­ver for musikk­pe­da­go­ger

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over tre semestre (høst, vår, høst).
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer / praktisk eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i musikkpedagogikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i klaverspill og gjelder for alle studenter på kandidatstudiet i musikkpedagogikk som ikke har klassisk klaver som hovedinstrument.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan anvende klaveret som et støtteinstrument til solospill og akkompagnering
 • behersker grunnleggende klaverteknikk
 • kan fremføre pianostykker ved hjelp av noter og gehør
 • behersker besifringsspill og transponering

Innhold

Med utgangspunkt i studentens forutsetninger og framtidige yrkessituasjon, skal emnet omfatte arbeid med

 • notespill
 • samspill og akkompagnement
 • besifringsspill
 • transponering
 • gehørspill
 • klaverteknikk

Vektlegging av innholdspunktene tilpasses studentenes nivå og sjangertilknytning.

For studenter med jazzpiano hovedinstrument skal undervisningen vektlegge teknikk og arbeid med klassisk repertoar.

Organisering

Undervisningen gis individuelt og/eller i gruppe på opptil fire studenter.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en repertoarliste på minimum 20 minutter som skal omfatte

 • stykker fra klaverlitteraturen. Repertoar fra det 20. århundre skal være representert
 • akkompagnement etter noter, besifring og gehør
 • besifrede melodier som viser forskjellige akkompagnements- og rytmemønstre
 • transponering av besifrede melodier
 • enkelt partiturspill
 • improvisasjon over akkordrekker, rytmemønstre, melodiske temaer med mer
 • viser etter gehør

Minstekrav til nivå bør tilsvare Grieg: Lyriske stykker op. 12 og enkle standardlåter med besifring.

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester skal repertoarlisten være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på én av to alternative måter:

Alternativ 1 (normalordning)

Studenter som velger alternativ 1, forplikter seg til å følge minst 80 prosent av undervisningen i emnet. I tillegg skal studenten spille ved minst én intern konsert per semester. Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Alternativ 2

Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen med minst to interne sensorer der studenten framfører et selvvalgt program på ca. 20 minutter. Studenten vil i tillegg bli prøvet i prima vista-spill og enkel transponering.

Studenten må selv melde fra til

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre praktisk eksamen, som beskrevet under alternativ 2 ovenfor.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021