Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Bruks­kla­ver I

 • Gjennomføres: 1. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer / praktisk eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til et av studieprogrammene emnet inngår i.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter grunnleggende klaverspill for studenter på

 • kandidatstudiet i utøving – klassisk (bortsett fra pianister)
 • kandidatstudiet i utøving – improvisert musikk/jazz (inkludert sangere og pianister)
 • kandidatstudiet i kirkemusikk

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan anvende klaveret som et støtteinstrument til solospill og akkompagnering
 • behersker grunnleggende klaverteknikk
 • kan fremføre pianostykker ved hjelp av noter og gehør
 • behersker enkelt besifringsspill og transponering

Innhold

Med utgangspunkt i studentens forutsetninger og fremtidige yrkessituasjon, skal emnet omfatte arbeid med

 • notespill
 • samspill og akkompagnement
 • besifringsspill
 • transponering
 • gehørspill
 • grunnleggende klaverteknikk

Vektlegging av innholdspunktene tilpasses studentenes nivå og sjangertilknytning.

For studenter med jazzpiano hovedinstrument skal undervisningen vektlegge teknikk og arbeid med klassisk repertoar.

Organisering

Undervisningen gis individuelt og/eller i grupper på opptil fire studenter. Undervisningstid avtales mellom lærer og student.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal legge fram en repertoarliste på minimum 20 minutter som omfatter alle arbeidsområdene i emnet. Minstekrav til nivå bør tilsvare Kabalevskij: 24 Little Pieces og enkle standardlåter med besifring. Studenter som har jazzpiano som hovedinstrument, legger fram en repertoarliste med hovedvekt på notespill

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester skal repertoarlisten være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes på én av to alternative måter:

Alternativ 1 (normalordning)

Studenter som velger alternativ 1, forplikter seg til å følge minst 80 prosent av undervisningen i emnet. I tillegg skal studenten spille ved én intern konsert per semester. Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Alternativ 2

Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen med minst to interne sensorer der studenten framfører et selvvalgt program på ca. 15 minutter. Studenten vil i tillegg bli prøvet i prima vista-spill og enkel transponering.

Studenten må selv melde fra til eksamen@nmh.no innen 1. februar i emnets andre semester dersom han/hun ønsker alternativ 2.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre praktisk eksamen, som beskrevet under alternativ 2 ovenfor.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 13. apr. 2021