Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Ensem­ble­le­del­se

 • Gjennomføres: 2. studieår, over ett semester (høst eller vår).
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet tar for seg prinsipper for musikalsk ledelse og grunnleggende dirigeringsteknikk.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan lede et ensemble
 • viser elementær dirigeringsteknikk
 • kan forberede, innstudere og realisere et partitur

Innhold

Aktuelt innhold:

 • Formidling av musikalsk karakter og personlig tolkning.
 • Enkle prinsipper for kommunikasjon og ledelse.
 • Grunnleggende prøve-/innstuderingsteknikk.
 • Dirigenttekniske verktøy som brukes til å arbeide med ulike taktarter, tempokontroll og –overganger, avslag, fermater.
 • Fysiske øvelser for dirigenter.
 • Partiturstudier.
 • Ensemblespesifikke problemstillinger som for eksempel intonasjon i kor, sangteknikk, repertoar, stryketeknikk.

Organisering

Det undervises i grupper, og klassen utgjør et ensemble som studentene dirigerer.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk deltagelse i undervisningen. Dette innebærer at fravær fra 20 prosent eller mer av undervisningen normalt fører til at studenten ikke består emnet. Det forventes aktiv deltagelse i øvelser og aktiviteter som inngår i emnet.
 2. Intern prøve. Studenten skal dirigere et verk samt svare på spørsmål fra faglærer. Prøven gjennomføres mot slutten av semesteret i klasseensemblet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021