Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Game­la­n­en­sem­ble

  • Gjennomføres: 1 semester, høst eller vår.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

I dette valgemnet vil man lære om tradisjonell balinesisk musikk. Emnet gir studentene erfaring med samspill og fordypning i balinesisk oppføringspraksis i ensemble. Musikken læres på øret og utenat. Gamelanensemblet møtes til 8 øvelser à 120 minutter gjennom ett semester, og emnet avsluttes med en konsert. Emnet gir en uttelling på 2 studiepoeng.

Man kan delta i ett eller to semester etter ønske. Velg GAMELAN20 for høstsemester og GAMELAN21 for vårsemester.

Emnet er åpent for alle instrumentalister.

Faglærer i emnet: Rob Waring.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten:

  • kan spille tradisjonell balinesisk musikk på øret
  • kjenner til ulike stilarter i balinesisk musikk
  • har innsikt i grunnleggende balinesisk musikkteori
  • har forståelse for den kulturelle bakgrunnen for balinesisk gamelanmusikk

Innhold

Dette emnet gir studenter anledning til å stifte bekjentskap med en ikke-europeisk musikk som er fundert på andre prinsipper enn vår egen. Slike erfaringer gir også nyttig kunnskap og ferdigheter i forhold til egne musikktradisjoner.

Erfaring med å spille i et gamelanensemble er nyttig for alle typer musikere og byr på helt spesielle utfordringer når det gjelder ensemblespill, rytmisk presisjon og evnen til å lære på øret og utenat. Forståelse av musikkens struktur og oppbygning er helt nødvendig for å klare å spille sammen i et slikt ensemble. Tradisjonelt er denne musikken muntlig overlevert, slik det er tilfelle med folkemusikk over hele verden, men det som er spesielt for balinesisk musikk i denne sammenhengen er at den er gjennomkomponert - ikke improvisert.

Musikken spilles på metallofoner, gonger og trommer, men gamelanmusikk er ikke bare for slagverkere. I et slikt ensemble er det oppgaver som krever ulike typer ferdigheter. Mange av rollene kan beherskes av musikere helt uten slagverkferdigheter fordi de ikke er teknisk krevende, selv om de er musikalsk viktige. Emnet er derfor åpent for alle instrumentalister.

Organisering

Undervisningen (120 minutter ganger 8) organiseres som forelesninger, lytteøkter og innstudering/øving.

Arbeidskrav

1. Det er obligatorisk, aktiv deltagelse i undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent fra undervisningen fører til at studenten ikke får godkjent emnet.

2. Studenten skal delta på 1 konsert i løpet av emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering

Publisert: 3. des. 2020 — Oppdatert: 3. des. 2020