Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Gehør­tre­ning

 • Gjennomføres: Over to semestre (høst og vår).
 • Avsluttende vurdering: Skriftlig og muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til anvendt musikkteori, med unntak av NMH-studenter som tar emnet som valgemne.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet fokuserer på utvikling av egenferdighet i gehørtrening, innsikt i det musikalske gehøret som fenomen samt metodisk/didaktisk innsikt rettet mot undervisning i gehørtrening.

Valgemnet kan også kombineres med valgemnet MUSTEO20 på 15 studiepoeng som en forberedelse til masterstudiet i Anvendt musikkteori.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har gode egenferdigheter i gehørtrening
 • kan anvende gehøret i ulike musikalske sammenhenger
 • har kunnskaper om gehøret som fenomen
 • har innsikt i undervisningsmetoder og lærestoff i faget hørelære/gehørtrening

Innhold

Emnet inneholder temaer som

 • skriftlige og muntlige oppgaver med utgangspunkt i musikalsk repertoar
 • innføring i ulike lyttemetoder
 • gjennomgang av aktuelle utvalgte lærebøker og fagbøker i gehørtrening
 • gehørtreningsmetodikk

Organisering

Emnet undervises med to timer pr. uke over ett år. Det koordineres med MUSTEO20 og legges samme dag som dette, slik at det samlet blir en sekstimers dag. Undervisningen foregår i gruppe.

Arbeidskrav

 • Studenten får ti skriftlige transkripsjonsoppgaver som hjemmearbeid med fokus på ulike gehørutfordringer og analysemåter. Oppgavene spesifiseres i semesterplanen fra faglærer.
 • Studenten skal holde én til to presentasjon(er) av pensumlitteratur for gruppen.
 • Ved slutten av hvert semester skal studenten gjøre én presentasjon over et oppgitt tema i et forum som består av samtlige studenter og lærere i GEHØR51 og MUSTEO20.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av to deleksamener: en skriftlig og en muntlig. Vurderingen gjøres av to sensorer.

Skriftlig eksamen

Inntil to timers skriftlig eksamen i gehørtrening

Muntlig eksamen

Eksamen avholdes som en muntlig, individuell eksamen med omfang på ca. 15 minutter, bestående av forberedte og uforberedte oppgaver. Studentens evne til aktiv anvendelse av faginnholdet vil bli tillagt stor vekt.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021