Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Gehør­tre­ning III

  • Gjennomføres: 3. studieår, over to semestre.
  • Avsluttende vurdering: Praktisk-muntlig eksamen.
  • Forhåndskrav: Opptak til et av studieprogrammene emnet inngår i.
  • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Gehørtrening er i stor grad et ferdighetsfag som forutsetter at studenten deltar aktivt i undervisningen og arbeider selvstendig. Gjennom arbeidet med emnet skal studenten videreutvikle ferdigheter opparbeidet i Gehørtrening II. Emnet er tett knyttet opp mot studentenes utøvervirksomhet.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • viser praktiske ferdigheter i selvstendig og effektiv innstudering
  • kan synge fra bladet, både uten og med instrumentstøtte
  • viser evne til sikker intonasjon både i én- og flerstemmig sang
  • kan orientere seg i et større notebilde

Innhold

Emnet er en videreføring av Gehørtrening II, men med større vektlegging av lærestoff og aktiviteter som er relevante for sangere. Lærestoffet består av vokalmusikk fra ulike epoker og genre. Arbeidsformen er hovedsakelig praktisk-/muntlige aktiviteter, både i enstemmig og flerstemmig utførelse.

Organisering

Undervisningen foregår i grupper og vil i størst mulig utstrekning koordineres med andre emner i studiet.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

I løpet av vårsemesteret avholdes en konsert hvor studentene fremfører et selvvalgt program med hovedsakelig nyere tonespråk. Konserten vil bestå av framføringer individuelt og i ensemble. Programmet avtales med og godkjennes av faglærer.

Frist: Innen 15. april i emnets andre semester må alle arbeidskrav være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av to interne sensorer på grunnlag av en praktisk/muntlig eksamen.

Praktisk/muntlig eksamen

Eksamen består av en innstuderingsoppgave av et sangstykke som skal læres uten bruk av klaver, en eksaminasjon med fremføring av innstuderingsoppgaven samt fremføring av forberedte oppgaver og prima vista-oppgaver.

Omfang: 20 minutter innstudering og 20 minutter individuell prøve.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 27. sep. 2021