Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Indisk musikk

  • Gjennomføres: 1 semester, høst eller vår.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i indiske musikktradisjoner.

Faglærer i emnet: Ikke fastsatt.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten:

  • viser grunnleggende kunnskap om indiske musikktradisjoner
  • dokumenterer ferdigheter om musikkteoretiske prinsipper i indisk musikk
  • behersker utøving av indisk musikk
  • har erfaringer i tilrettelegging av indisk musikk for eget instrument
  • deltar i samspill med utgangspunkt i indisk musikk

Innhold

I emnet holdes det forelesninger om indisk musikktradisjon og teoretiske prinsipper for musikken. Det arbeides med et utvalg av musikk som innstuderes på studentens hovedinstrument, vokalt og aktuelle perkusjonsinstrumenter. Studentene forventes også å tilpasse musikk som kan spilles med det ensemblet som studentgruppen utgjør.

Organisering

Emnet undervises i gruppe med 5 samlinger à 4 undervisningstimer. Undervisningen organiseres som forelesninger, lærerledede innstuderingsprosesser, samarbeidsprosesser for informasjonsinnhenting og konsertbesøk. I tillegg forventes også mye egenøving og samspillsøvinger.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet. Aktiv deltakelse på avsluttende konsert.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeid med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 3. des. 2020 — Oppdatert: 3. des. 2020