Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Instru­ment- og stem­me­kunn­skap

  • Gjennomføres: 2. studieår.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i dirigering.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter grunnleggende kunnskap om instrumentering/orkestrering, slik at studenten kan danne seg en oppfatning av partiturets klangbilde.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • dokumenterer kjennskap til de enkelte instrumentenes karakteristika og virkemåte

Innhold

Emnet omfatter arbeid med

  • instrumentkunnskap, vokale og orkestrale instrumenter enkeltvis og i grupper, solo og akkompagnement
  • partiturlesning og oppsetting av partiturer og enkeltstemmer i alt fra enkle besetninger til stort romantisk orkester med vokalstemmer, soli og ekstrainstrumenter
  • ulike instrumentasjonsteknikker

Organisering

Undervisningen gis i grupper som forelesninger/demonstrasjoner.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltagelse i undervisningen ved fremføring, drøfting og vurdering av egne og medstudenters øvingsoppgaver. Hvilke timer dette gjelder vil fremkomme av semesterplanen.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som ved ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 3. feb. 2021