Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Jazz­teori og arran­ge­ring

 • Gjennomføres: 1. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til masterstudiet i musikkteori.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Gjennom arbeidet med emnet skal studenten tilegne seg en musikkteoretisk innsikt i jazzfeltet og praktiske ferdigheter innen jazzteori/gehørtrening og -arrangering. Det vil bli fokusert på ulike typer improvisasjonspraksis, samspillsformer, komposisjoner og arrangementer innenfor sjangeren.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan bruke gehøret aktivt i arbeid med musikk innen jazzfeltet
 • har kunnskap om anvendelse av ulike musikalske prinsipper i improviserte forløp
 • har kunnskap om musikalsk struktur og komposisjonsteknikker og kan analysere og transkribere ulike typer jazz og improvisert musikk
 • har kjennskap til og kan anvende arrangerings- og instrumenteringsteknikker for ulike typer jazzensembler

Innhold

Lærestoffet vil i stor grad være hentet fra jazzhistorien. Undervisningen tar utgangspunkt i både klingende og notert musikk.

I gehør/teoridelen av emnet vil det bli arbeidet med transkripsjon og analyse av materiale for ulike typer ensembler, vokalimprovisasjon over akkordskjemaer og «planking» av soloer hentet fra standardjazzrepertoaret.

I arbeidet med komposisjonsteknikker, analyse og arrangering vil det bli fokusert på utvalgte eksempler fra jazzhistorien (som for eksempel Duke Ellington, Miles Davis, Ella Fitzgerald, Charles Mingus og Carla Bley).

Organisering

Undervisningen gis dels ukentlig og dels organisert i prosjektuker. Studentene vil få tildelt veiledere som bistår dem i arbeidet med egne arrangementer.

Det stilles store krav til studentens arbeid mellom timene.

Arbeidskrav

 1. Studenten skal gjennomføre to praktisk-muntlige oppgaver i teori/gehørtrening.
 2. Studenten skal ved slutten av andre semester levere en mappe inneholdende minimum to analyser, transkripsjoner og lignende av materiale som er gjennomgått i emnet, samt ett arrangement for piano og ett for et lite jazzensemble.
 3. Studenten skal levere et arrangement med ferdig utskrevne stemmer av en låt fra jazzhistorien for en besetning på 6–10 musikere. Instrumentering og varighet angis av faglærer.

Frist: Innen 15. april skal alle arbeidskrav være godkjent av emneansvarlig.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av emneansvarlig i emnet på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens oppnådde læringsutbytte gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 7. sep. 2022