Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Kadens – skap din egen solo­ka­dens

Kort om emnet

Emnet egner seg for studenter som ønsker økt innsikt i solo-/konsertkadensen som historisk form og utøverpraksis, og som ønsker å sette et personlig, kreativt preg på sitt hovedinstruments konsertrepertoar i form av egenkomponerte solokadenser.

Faglærer i emnet: Tor Espen Aspaas.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • dokumenterer teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter om solokadensens historikk, funksjon og stilistisk-strukturelle hovedtrekk i klassisismen og romantikken
  • har oversikt over og har samlet en portefølje av relevante historiske konsertkadenser til verker fra sitt hovedinstruments standardrepertoar
  • kan analysere og reflektere kritisk over foreliggende historiske eller nyskapte solokadenser
  • kan skape, improvisere og komponere sine egne solokadenser og bevisst ta stilling til stilistiske særtrekk og de interpretative handlingsrom ulike valg gir
  • har en forståelse for solokadensens interpretatoriske og formidlende potensial på konsertpodiet

Innhold

Emnet plasserer seg i skjæringspunktet mellom det teoretiske, det praktiske og det interpretatoriske for å belyse solokadensens funksjon, struktur og historiske utvikling. Hovedfokus ligger på klassisismens konsertkadenser med stilistiske nedslag primært hos Haydn, Mozart og Beethoven, men vil også ta for seg romantikkens og senere epokers adapsjoner av formen. Med hovedinstrumentet i hånden arbeider studenten på dette grunnlaget med å skape sine egne solokadenser, det være seg nedskrevne, memorerte eller improviserte. Emnet er instrumentovergripende og retter seg mot strykere, blåsere og pianister under ett. Instrumentalister som kan trekke veksler på et originalskrevet konsertrepertoar fra klassisismen, har imidlertid en fordel.

Organisering

Emnet undervises i gruppe med seks dobbelttimer (à 90 minutter) annenhver uke.

Hver student har en individuell veiledningsressurs på fire undervisningstimer (à 45 minutter) som finner sted i løpet av ukene mellom gruppetimene. Her kommenteres og forberedes presentasjoner for hele gruppen i workshop uken etter.

Arbeidskrav

  1. Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i gruppetimer med studentpresentasjoner.
  2. Fremføring av egenkomponert solokadens på konsert, dokumentert med opptak.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 15. mai 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021