Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Loca­tion Recor­ding

 • Gjennomføres: 1 semester, høst eller vår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet vil gi studenten kunnskap om lydteknisk utstyr, digitale verktøy og prosjektgjennomføring for å formidle musikk fra et akustisk ensemble.

Emneansvarlig: Håkon Kvidal og Ulf Holand.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • formidle et akustisk ensemble i digitale lydmedier
 • anvender lydteknisk utstyr på en effektiv og hensiktsmessig måte
 • kan planlegge og gjennomføre musikkproduksjonsprosjekter innen gitte tidsrammer
 • kan samarbeide om prosjekter, både ved å lede andre og å bli ledet
 • viser evne til å dokumentere og reflektere over sine arbeidsprosesser

Innhold

Arbeidet med emnet vil inneholde

 • lydopptak av akustiske ensembler i konsertsaler
 • romakustikk
 • lydlære
 • stereomikrofonteknikk i konsertsaler
 • bruk av støttemikrofoner kombinert med hovedmikrofoner
 • formater for digitalisert lyd
 • prosjektplanlegging

Organisering

 • Webinarer.
 • To heldags workshops.
 • Gruppearbeid.
 • Individuelt arbeid med veiledning.

Studentene bruker egen laptop i arbeid med emnet. Studenten trenger nettilgang for å følge den nettbaserte undervisningen. Studenten må disponere et stereopar mikrofoner (studenter ved NMH kan låne dette).

Arbeidskrav

1. Obligatorisk frammøte

Det er obligatorisk frammøte ved workshops. Tidspunkt for disse spesifiseres i semesterplanen.

2. Obligatoriske oppgaver

Studenten skal levere følgende oppgaver:

1. Lydlære.

2. Romakustikk.

3. Stereo mikrofonteknikk.

4. Digitalisert lyd.

5. Prosjekt.

Besvarelser må leveres innen leveringsfristen for å bli godkjent. Alle arbeidskrav skal være godkjent av faglærer innen 1. desember / 1. juni.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på bakgrunn av studentens arbeid med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 3. des. 2020 — Oppdatert: 3. des. 2020