Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikk­le­del­se

 • Gjennomføres: 1 semester, høst.
 • Avsluttende vurdering: Prosjektoppgave.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sentrale innsikter fra ledelsesfaget med relevans for musikkutøvelse og musikkpedagogisk praksis. Fordyping i praktiske eksempler på ledelse i musikklivet vil stå sentralt i læringsprosessen. Målet er at studenten skal øke sin trygghet i nåværende eller framtidige lederroller i musikklivet og kunne ta i bruk relevante ledelsesverktøy og -perspektiver.

Faglærer i emnet: Sigrid Røyseng.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten:

 • kan ta i bruk innsikter fra ledelsesfaget i ulike lederroller i musikklivet
 • har kunnskap om sentrale trekk ved ledelse av kreative medarbeidere og gruppeprosesser
 • kan reflektere over etiske aspekter ved ledelse som sosial innflytelsesprosess

Innhold

I emnet vil vi jobbe med følgende spørsmål:

 • Hvordan lede kreative medarbeidere?
 • Hvordan lede gruppeprosesser i musikklivet?
 • Hvordan virker ulike typer lederatferd og lederstiler på måloppnåelse og medarbeideres motivasjon?
 • Hvordan avveie ulike mål, interesser og hensyn som kan gjøre seg gjeldende i musikalske praksiser?
 • Hva kjennetegner ledelse i ulike deler av musikklivet?
 • Hvilke etiske dilemmaer følger med ledelse i musikklivet?

Organisering

Undervisningen er organisert i åtte ukentlige samlinger à tre timer.

Studentene skal presentere og diskutere eksempler på ledelse innen musikkutøvelse og musikkpedagogiske virksomhet.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltagelse i undervisningen. Dette innebærer at fravær på mer enn 20 prosent normalt fører til at studenten ikke får godkjent emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Prosjektoppgave

Studenten skriver en prosjektoppgave med et omfang på ca. 2000 ord. Prosjektoppgaven skal ta utgangspunkt i en case fra en musikalsk praksis som skal analyseres ved hjelp av innsikter fra ledelsesfaget.

Ny vurdering: For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 3. des. 2020 — Oppdatert: 3. des. 2020