Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Orge­lim­p­ro­vi­sa­sjon

 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsemne for studenter på videreutdanning i kirkemusikk II.

Emnet tar for seg stil- og formøvelser i ulike typer koralbearbeidelser, preludier/toccataer, partitaer, fantasier, suiter og så videre. I 2. semester legges hovedvekten på det 20. århundre og utvikling av eget musikalsk språk.

Emneansvarlig: Inger-Lise Ulsrud.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har improvisatoriske kunnskaper og ferdigheter som er relevante for det liturgiske spill
 • viser evne til musikalsk fantasi og kreativitet
 • har innsikt i klassiske formtyper
 • viser faglig selvstendighet og refleksjonsevne

Innhold

Emnet omfatter blant annet

 • øvelser med stil og form i ulike typer koralintonasjoner, ledsagesatser, koralpreludier og partitaer
 • øvelse i å harmonisere to- til firstemmig sats etter salmeboken
 • improvisasjon av ulike former for frie orgelstykker i forskjellige stilarter

Organisering

Undervisningen gis normalt i grupper. Veiledende undervisningsressurs er 30 minetter i uken per student i 24 uker. Det forutsettes at studentene deltar aktivt både ved egen utøvelse, i prosjekter og i vurderingen av medstudentenes utøvelse.

Arbeidskrav

 1. Studenten skal ved slutten av studieåret legge fram en pensum-/repertoarliste på 50 til 60 minutter.
 2. Studenten skal spille på en intern praktisk prøve. Oppgaven for den praktiske prøven utleveres tre dager før prøven avholdes.

Jeg tenker at det kanskje kan være lurt å samkjøre beskrivelsene av de to innføringskursene (bransje og folkemusikk), både når det gjelder formuleringer/ordvalg og når det gjelder antall ord vi bruker på å beskrive disse to kursene.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021