Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Piano­stem­ming I

 • Emnetype: Hovedemne.
 • Gjennomføres: 1. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Praktisk/muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til pianostemmerutdanningen.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

STEM10 Pianostemming I gjennomføres 1. studieår. Undervisningen er preget av praktisk arbeid. Emnet etterfølges av STEM11 Pianostemming II.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan utføre elementer av en pianostemming og har grunnleggende forståelse av temperering, kor- og oktavstemming
 • har innarbeidet stemmehammerteknikk
 • kan gjøre rede for og bruke kontrollintervaller som brukes i pianostemming
 • kjenner til pianoets og pianostemmingens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • behersker hensiktsmessige teknikker for forebygging av belastningsskader

Innhold

I Pianostemming I vil studenten primært jobbe med stemming av piano.

Sentralt innhold er

 • stemming av kor
 • stemming av oktaver med bruk av kontrollintervaller
 • overføre tonen fra stemmegaffel til piano
 • legge temperatur
 • stemmehammerteknikk og riktig bruk av stemmeverktøy
 • kontroller for de forskjellige intervaller
 • bevisstgjøring av arbeidsstilling og tiltak som forebygger belastningsskader

Innføringskurs i historiske klaverinstrumenter og restaurering

 • historisk utvikling av instrumentet
 • pianostemmingens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • praktisk innføring i stemmeteknikker og reparasjon/ regulering av hammerklaver og cembalo
 • praktisk innføring i restaureringsarbeid

Organisering

Undervisningen foregår både individuelt og i gruppe, og organiseres ukentlig. Aktuelle arbeidsformer vi være lærerledet undervisning, praktisk utprøving av forskjellige aktiviteter, samt egenøving med oppfølging.

Innføringskurs i historiske klaverinstrumenter og restaurering organiseres normalt som prosjektuke i emnets andre semester.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se «Vedlegg 1: Veiledende undervisningsmengde og organisering» under beskrivelsen av studieprogrammet.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Praktisk prøve: studenten skal utføre en reparasjon på og stemme et cembalo. Omfang 1,5 timer.

Prøven arrangeres ved avslutningen av Innføringskurs i historiske klaverinstrumenter og restaurering.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en praktisk-muntlig eksamen. Vurderingen gjøres av minst to sensorer.

Praktisk-muntlig eksamen

Kandidaten får utdelt en praktisk oppgave som skal løses i løpet av 2,5 timer. Deretter følger en 30 minutters eksaminasjon der kandidaten presenterer sin løsning på oppgaven og svarer på spørsmål fra sensorene.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Vedtatt i Studieutvalget 16.06.2020, sak 30/20

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021