Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Piano­stem­ming II

 • Emnetype: Hovedemne.
 • Gjennomføres: 2. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Praktisk/muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Fullført Pianostemming I.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

STEM11 Pianostemming II omfatter pianostemming og stemmeteori. Emnet bygger på STEM10 Pianostemming I. Undervisningen er preget av praktisk arbeid og skal kvalifisere til å gjennomføre stemming av piano og flygel.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan vurdere et instruments tilstand og utføre en pianostemming på et profesjonelt nivå innenfor en rimelig tidsramme og med tilfredsstillende holdbarhet
 • viser bred forståelse av stemmeteori
 • viser forståelse av intonasjon og kan utføre enkel intonering
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om pianostemming og –reparasjon og knytte dette til en problemstilling
 • kan reflektere over egne valg av fremgangsmåte
 • har kjennskap til relevant forsknings og utviklingsarbeid, og kan bruke dette i sitt arbeid

Innhold

I Pianostemming II vil studenten primært jobbe med stemming av flygel. Emnet er delt i to hoveddeler:

Pianostemming

Studentene skal jobbe med å gi en selvstendig vurdering av tilstand på instrumenter samt ta beslutninger om hvordan jobben burde utføres. Dette innebærer blant annet kostnads- og tidsoverslag på stemmingen samt vurdering av instrumentets generelle tilstand. I tillegg skal studentene jobbe med:

 • grovstemming
 • temperering, kor og oktavstemming

Stemmeteori

 • nødvendighet av temperering
 • stemming av ulike oktavtyper
 • historisk temperering

Organisering

Undervisningen foregår både individuelt og i gruppe, og organiseres ukentlig. Aktuelle arbeidsformer vil være lærerledet undervisning, praktisk utprøving av forskjellige aktiviteter samt egenøving med oppfølging.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se «veiledende undervisningsmengde og organisering» i beskrivelsen av studieprogrammet.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Bestått praksis (PRAK13).

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en praktisk/muntlig eksamen. Vurderingen gjøres av minst to sensorer.

Praktisk-muntlig eksamen

Kandidaten får utdelt en praktisk oppgave som skal løses i løpet av 2,5 timer. Deretter følger en 30 minutters eksaminasjon der kandidaten presenterer sin løsning på oppgaven og svarer på spørsmål fra sensorene.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Vedtatt i Studieutvalget 16.06.2020, sak 30/20

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021