Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Prak­tisk syn­te­se, work­shops med hard­vare-eks­pe­ri­men­te­ring

 • Gjennomføres: 1 semester, høst eller vår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Grunnleggende kjennskap til opptak og lydbearbeiding på datamaskin.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Vi jobber oss igjennom synthhistorien ved å lage lyder, skru, spille og improvisere ved hjelp av analoge og digitale hardvare-synther laget mellom 1975 og fram til i dag. Faglærer Morten Qvenild har sine private synther til utlån igjennom de tre dagene. Vi prøver oss innen vanlig analog oscillatorsyntese, FM-syntese, wavetablesyntese og andre lydverktøy.

Faglærer i emnet: Morten Qvenild.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • forstår grunnleggende prinsipper i analog syntese
 • forstår grunnleggende prinsipper i FM-syntese
 • forstår grunnleggende prinsipper innen Wavetable-syntese
 • kjenner igjen basiskategorier innen digital og analog lydbehandling
 • kjenner til bruk av samples som synteseform.
 • kan vurdere hvordan syntesizere kan tilføre noe til egne kunstneriske prosjekter
 • kjenner de grunnleggende prinsippene for signalgang i analogsyntese, samt Midi og CV (kontrollspenning)

Innhold

 • Vi lærer oss å høre forskjell på ulike basisbølgeformer i syntese og bruke denne kunnskapen til å konstruere lyd.
 • Vi lærer hovedformene innen analog og digital syntese, med fokus på lytting til karakteristikk og fokus på estetikk
 • Vi jobber med utvikling av egne samples.
 • Vi lærer oss ulike måter å behandle syntesizer-lyd på, med fokus på å auditivt kjenne igjen disse lydbehandlingsformene.
 • Vi jobber med opptak, og diskuterer syntetisk lyd versus akustisk lyd, hvordan disse størrelsene kan smelte sammen/utfordre hverandre/formes til et lydbilde.
 • Vi diskuterer og jobber med estetikk rundt bruk av synthesizere, samt praktisk arbeid i forhold til live-oppsett og studiobruk.
 • Vi går inn i noen grunnleggende digitale oppsett med verktøy for digital syntese, som f.eks. Ableton Live Analog, Mainstage og Reaktor.
 • Vi jobber med syntese knyttet opp mot studentens hovedinstrument. Hvordan kople to lydverdener sammen.

Organisering

Tre workshops à fem timer. Avholdes i eksternt studio.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk frammøte

Det er obligatorisk frammøte ved workshops. Tidspunkt for disse spesifiseres i semesterplanen.

2. Obligatoriske oppgaver

 • Fem minutter komposisjon der det er brukt analoge eller digitale synteseverktøy, sequencing og digital eller analog lydprosessering.
 • Deltakelse i praktiske og estetiske diskusjoner på workshops vil bli vurdert
 • Praktisk prøve i å kjenne igjen ulike typer syntese, bølgeformer og lydprosessering.

Besvarelser må leveres innen leveringsfristen for å bli godkjent. Alle arbeidskrav skal være godkjent av faglærer innen 1. desember / 1. juni.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på bakgrunn av studentens arbeid med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 3. des. 2020 — Oppdatert: 12. mar. 2021