Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Pro­sjekt­spe­si­fikk del

  • Emnetype: Inngår i opplæringsdelen.
  • Emnenivå: Ph.d.
  • Gjennomføres: 2. og 3. studieår.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering av emneansvarlig.
  • Forhåndskrav: Kvalifisert for opptak til et ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid.
  • Undervisningsspråk: Engelsk.

Kort om emnet

Emneansvarlig: Utvalg for ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid

Kandidaten skal selv foreslå et emne bestående av aktiviteter som er særskilt relevante for det spesifikke prosjektet. Dette kan være kurs, emner eller seminarer organisert av eksterne institusjoner, både i inn- og utland, eller det kan være individuelt utviklede aktiviteter ved egen institusjon eller en annen institusjon over tema knyttet direkte til prosjektet. I dette kan undervisning inngå.

Kandidaten må søke om å få emnet godkjent av Utvalg for ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette skal gjøres innen utgangen av 2. semester.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021