Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Repa­ra­sjon og regu­le­ring I

 • Emnetype: Hovedemne.
 • Emnenivå: Bachelor.
 • Gjennomføres: 1. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Praktisk-muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til pianostemmerutdanningen.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

REPREG10 Reparasjon og regulering er i stor grad et ferdighetsfag som forutsetter at studenten deltar aktivt i undervisningen og arbeider selvstendig. Gjennom arbeidet med emnet skal studenten tilegne seg grunnleggende ferdigheter og kunnskap om pianomekanikkens funksjon samt materialer og verktøy som brukes til reparasjon og regulering. Arbeidet danner basis for videre spesialisering i 2. studieår.

Emnet etterfølges av REPREG11 Reparasjon og regulering II.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan utføre de mest vanlige reparasjoner i mekanikken og klaviaturet på piano
 • kan utføre oppmåling og montering av bass- og diskantstrenger på piano
 • kan utføre regulering av mekanikken på piano
 • kjenner navn og funksjon på alle delene i pianoets mekanikk
 • viser grunnleggende kunnskap om de ulike materialer som brukes i instrumentet

Innhold

Sentralt innhold er

 • reparasjon og vedlikehold av pianomekanikk og pedalsystem
 • klaviaturtilpasning og reparasjon; garnering
 • stifting av kapsler
 • oppmåling og skifte av bass og diskantstrenger
 • skifte av stemmenagler, enkeltvis
 • liming av brukne tangenter, erstatning av ødelagte klaviaturbelegg
 • reparasjon eller erstatning av alle deler i mekanikken
 • regulering av pianomekanikk, inkludert rekkefølgen på reguleringspunktene
 • materiallære

Organisering

Undervisningen foregår i gruppe og organiseres ukentlig. Aktuelle arbeidsformer vil være lærerledet undervisning, selvstudie, egenøving, mengdetrening.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se «veiledende undervisningsmengde og organisering» i beskrivelsen av studieprogrammet.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Studenten skal føre logg over aktivitetene som gjennomgås i emnet, med sikte på at notatene kan bearbeides til en personlig håndbok ved slutten av studiet.

Frist: Loggen skal fremvises for faglærer ved slutten av hvert semester – senest 15. desember og 15. april.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en praktisk-muntlig eksamen. Vurderingen gjøres av minst to sensorer.

Praktisk-muntlig eksamen

Kandidaten får utdelt en praktisk oppgave som skal løses i løpet av 4,5 timer. Deretter følger en 30 minutters faglig samtale der kandidaten presenterer sin løsning på oppgaven og svarer på spørsmål fra sensorene. Loggen som studenten har utarbeidet gjennom året kan brukes som hjelpemiddel på eksamen.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Vedtatt i Studieutvalget 16.06.2020, sak 30/20

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021