Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Repa­ra­sjon og regu­le­ring II

 • Gjennomføres: 2. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Praktisk-muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til pianostemmerutdanningen.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Reparasjon og regulering er i stor grad et ferdighetsfag som forutsetter at studenten deltar aktivt i undervisningen og arbeider selvstendig. Gjennom arbeidet med emnet skal studenten tilegne seg grunnleggende ferdigheter og kunnskap om flygelmekanikkens funksjon samt bred kunnskap om materialer og verktøy som brukes til reparasjon og regulering.

Emnet bygger på REPREG10 Reparasjon og regulering I.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan vurdere et instruments tilstand
 • kan planlegge og utføre en reparasjon på et profesjonelt nivå innenfor en rimelig tidsramme i tråd med etiske krav og retningslinjer for yrket
 • kan utføre regulering av mekanikken og pedalsystemet på flygel
 • kjenner navn og funksjon på alle delene i flygelmekanikken
 • viser bred kunnskap om ulike materialer og verktøy som brukes til reparasjon og regulering.
 • kan reflektere over egne valg av fremgangsmåte
 • kjenner til nytenkning og relevant forsknings- og utviklingsarbeid, og kan bruke dette i sitt arbeid

Innhold

Sentralt innhold er

 • reparasjon og vedlikehold av flygelmekanikk og pedalsystemet
 • regulering av flygelmekanikk, inkludert rekkefølgen på reguleringspunktene
 • diagnostiserende arbeid; hvordan gi faglige råd til kunden med prisoverslag og taksering
 • lage bass-strenger, kopi og etter mål

Organisering

Undervisningen foregår i gruppe og organiseres ukentlig. Aktuelle arbeidsformer vil være lærerledet undervisning, selvstudie, egenøving og mengdetrening.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se «veiledende undervisningsmengde og organisering» i beskrivelsen av studieprogrammet.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Bestått praksis (PRAK13).
 2. Studenten skal føre logg over aktivitetene som gjennomgås i emnet, med sikte på at notatene kan bearbeides til en personlig håndbok ved slutten av studiet.
  Frist: Loggen skal fremvises for faglærer ved slutten av hvert semester – senest 15. desember og 15. april.
 3. Studenten skal lage en personlig håndbok som inneholder beskrivelse av ulike typer arbeid utført i emnet. Håndboken skal bygge på og systematisere loggen som studenten har ført gjennom året samt loggen studenten førte i REPREG10 Reparasjon og registrering I. Frist: Håndboken skal leveres på NMHs digitale plattform innen 15. mai.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en praktisk-muntlig eksamen. Vurderingen gjøres av minst to sensorer, hvorav minst en skal være ekstern.

Praktisk-muntlig eksamen

Kandidaten får utdelt en praktisk oppgave som skal løses i løpet av 4,5 timer. Deretter følger en 30 minutters eksaminasjon der kandidaten presenterer sin løsning på oppgaven og svarer på spørsmål fra sensorene.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Vedtatt i Studieutvalget 16.06.2020, sak 30/20

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021