Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Resi­ta­tiv­sang

Kort om emnet

Emnet er åpent for sangere og operarepetitører.

Resitativer er en vesentlig del av repertoaret for sangere, både i opera, oratorier og annen kirkemusikk. I emnet undervises det i resitativer fra barokken og wienerklassisismen. De skal arbeide aktivt med tekstbetoning og tekstformidling i de forskjellige resitativtypene.

Faglærer i emnet: Bo Skovhus / Mona Julsrud.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • mestrer et utvalg accompagnato- og seccoresitativer
  • har kunnskap om forskjellige resitativtyper, for eksempel operaresitativer og kirkeresitativer
  • demonstrerer tekstforståelse og god tekstbetoning i resitativsang

Organisering

Undervisningen organiseres i to prosjektuker, én med barokkresitativer og én med wienerklassiske resitativer. Hver uke avsluttes med en visning.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021