Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Roman­se- og ora­to­rie­se­mi­nar

 • Gjennomføres: Over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til studiet emnet inngår i.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet er knyttet til studiepoengene i hovedinstrument. Gjelder sangstudenter.

Læringsmål

Gjennom arbeidet med emnet skal studenten

 • tilegne seg kunnskap om et allsidig romanse- og oratorierepertoar
 • tilegne seg innsikt i interpretatoriske og stilistiske særegenheter i konsertrepertoar fra ulike tidsepoker
 • tilegne seg kunnskap om forholdet mellom tekst og musikk

Innhold

I emnet kan det inngå to av følgende delemner, som hver er på ett semester. Hvilke delemner som tilbys vil variere.

 1. Nordiske romanser med vekt på sanger fra 20. århundre.
 2. Tysk lied, engelske og amerikanske romanser. Repertoar skrevet etter 1950 skal inngå i emnet.
 3. Oratorierepertoar.
 4. Fransk og spansk romanselitteratur med vekt på fransk impresjonisme og sanger fra 20. århundre. Repertoar skrevet etter 1950 skal inngå i emnet.

Følgende arbeidsformer kan benyttes:

 • Innstuderinger som studenten gjennomfører dels individuelt, dels sammen med repetitør eller andre instrumentalister og framføring av disse i seminaret.
 • Veiledning og drøfting av interpretatoriske og stilistiske spørsmål i tilknytning til studentenes framføringer.
 • Forelesninger med oversikter over repertoar.
 • Forelesninger med oversikter over litterære og musikkhistoriske aspekter, stil og framføringspraksis.
 • Drøftinger av forholdet mellom tekst og musikk.
 • Selvstendige studier av repertoar og støttelitteratur.

Organisering

Emnet undervises i gruppe. De fire typene repertoar gis etter en toårig rulleringsplan.

Ved begynnelsen av hvert semester skal det foreligge en plan som inneholder oversikt over repertoar som skal innstuderes og framføres, støttelitteratur, undervisningstider, prosjekter, framføringer og konsert.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Studenten skal innstudere og fremføre det repertoar som er fastsatt i semesterplanene. Innstudert repertoar til hvert semesteremne for den enkelte student skal være på minimum 15 minutters spilletid.
 2. Ved slutten av hvert semester presenteres en del av det gjennomgåtte repertoaret i en intern eller offentlig konsert.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets mål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av bestått vurdering i hvert semesteremne. Begge semesteremnene må være bestått for at avsluttende vurdering skal kunne settes til bestått. Vurderingen gjøres av emnets faglærer(e).

Dersom studenten ikke får bestått vurdering i ett eller flere semesteremner, må studenten følge undervisningen i emnet på nytt. Studenten kan alternativt gå opp til en intern prøve i hele eller deler av hvert semesteremne. Omfang og presentasjonsform fastsettes individuelt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021