Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Sang og stem­me­bruk

  • Gjennomføres: 1. studieår, over ett semester (høst eller vår).
  • Avsluttende vurdering: Praktisk eksamen.
  • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i musikkpedagogikk.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gjelder sang og stemmebruk for instrumentalister på bachelorstudiet i musikkpedagogikk 1. år. (Gjelder ikke sangstudenter. Disse har i stedet Stemmefysiologi og anatomi.)

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • viser grunnleggende ferdigheter i sang og stemmebruk for å kunne bruke stemmen godt og hensiktsmessig i ulike musikkpedagogiske sammenhenger

Innhold

Emnet omfatter

  • grunnleggende innføring i stemmebruk for tale og sang
  • muntlig presentasjon av en valgfri tekst
  • arbeid med vokalaktiviteter i vokalensemble
  • innøving av et sangrepertoar fra ulike stilarter og sjangere

Organisering

Gruppeundervisning, vokalensemble og individuell undervisning.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltakelse i undervisningstimer som er knyttet til praktiske øvelser og i vokalensemble. Disse spesifiseres i semesterplanen.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen. Eksamen vurderes av to interne sensorer.

Praktisk eksamen

Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av en individuell fremføring av en sang og deltagelse i klassens vokalensemble ved en lukket klassekonsert ved semesterets slutt.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021