Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Sats­lære I

 • Gjennomføres: 1. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Skriftlig eksamen og hjemmeeksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til et av studieprogrammene emnet inngår i.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Satslære er et ferdighetsfag hvor studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om sats og struktur i vestlig kunstmusikk. Studenten skal utvikle en forståelse for musikalsk sats som kan anvendes som verktøy i musikkutøving, så som interpretasjon og komposisjon.

Arbeidet danner basis for videre spesialisering i 2. studieår. Emnet etterfølges av Satslære II (SATS11).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • dokumenterer innsikt i tonal harmonisk struktur
 • kan analysere og beskrive ulike satstyper, for eksempel for kor, piano og mindre ensembler
 • kan harmonisere og arrangere en funksjonsharmonisk sats

Innhold

Undervisningen i emnet er konsentrert rundt temaet tonal harmonikk.

Emnet inneholder øvinger i

 • stemmeføring
 • firstemmig sats
 • harmonisk reduksjon
 • harmonisk analyse

Organisering

Undervisningen foregår i forelesninger og i grupper. Det kan også legges inn diskusjoner og kollokviearbeid. Studentene får anledning til å levere og få tilbakemelding på øvingsoppgaver.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en skriftlig eksamen og en hjemmeeksamen. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Skriftlig eksamen

Oppgave i harmonisk analyse som gjennomføres ved Musikkhøgskolen. Varighet: To klokketimer.

Hjemmeeksamen

Harmoniseringsoppgave i tonal harmonikk. Eksamensoppgaven løses innen ett døgn.

Besvarelsen leveres i tre eksemplarer til eksamenskontoret innen frist fastsatt av Musikkhøgskolen.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021