Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Stem­me­fy­sio­lo­gi og ana­to­mi

  • Emnetype: Valgemne og obligatorisk emne.
  • Gjennomføres: Ett semester, vår.
  • Veiledende undervisningstid: Fredager, kl. 12.30 – 14.00.
  • Avsluttende vurdering: Muntlig eksamen.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet omhandler stemmeanatomi og -fysiologi for sang- og korledelsestudenter.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • dokumenterer kunnskap om stemmens anatomi og fysiologi, og kan bruke denne kunnskapen i arbeidet med å utvikle egen og andres sangteknikk

Innhold

Emnet omfatter

  • kunnskap om stemmens og pusteorganenes anatomi og fysiologi som grunnlag for arbeid med å utvikle egen og andres sangteknikk
  • ulike sangpedagogiske begreper og sangtekniske problemstillinger

Organisering

Forelesninger og workshop i gruppe sammensatt på tvers av studieprogram.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltakelse i undervisningstimer som er særlig knyttet til praktiske øvelser. Disse spesifiseres i semesterplanen.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en muntlig gruppeeksamen.

Muntlig eksamen

Vurdering fastsettes på grunnlag av en 20 minutters muntlig eksamen i grupper på to studenter over oppgitt emne. Besvarelsen skal inneholde anatomiske og fysiologiske begreper og problemstillinger, samt sangtekniske eksempler knyttet til disse. Eksamen vurderes av to interne sensorer.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som ved ordinær vurdering.

Pensum

Til emnet knyttes et kompendium på 200 til 300 sider.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021