Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Tekst­skri­ving og vokalk­om­po­si­sjon

Kort om emnet

Emnet er et praktisk kunstnerisk emne hvor studenten lager egne tekster og tonesetter dem. Det kan være både musikkdramatisk og dikt/sanger. Mot slutten av semesteret presenteres resultatene på en konsert. Emnet er åpent for studenter på Kandidatstudiet i komposisjon og Masterstudiet i komposisjon.

Undervisningen vil dels være workshopbasert omkring egen tekstskriving og komponering, samt forelesninger og analyse om vokalmusikk og musikkteater fra 20. og 21. århundre.

Innholdet i emnet vil koordineres med valgemnene EXCOM20 Extended composition og TRIO20 Triologen/operalab.

Faglærer i emnet: Lars Skoglund.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • viser kunnskap og ferdigheter med tekstskriving og tonesetting av disse tekstene
  • kan skape, vurdere og videreutvikle tekst i samspill med musikk

Innhold

Emnet vil fokusere på

  • skriving av egne tekster
  • tonesetting av dem
  • analyse av samspill tekst og musikk i samtidsmusikk
  • innstudering og fremføring av stykkene

Organisering

Undervisning gis i gruppe med en dobbeltime (90 minutter) tolv uker i vårsemesteret. Emnet avsluttes med en konsert. Studenten ordner selv med musiker(e) til fremføringen.

Arbeidskrav

  1. Det er obligatorisk, aktiv deltagelse i undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent fører til at studenten ikke får godkjent emnet.
  2. Stykket/stykkene komponert i løpet av emnet skal være fremført på konsert.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Eksamensinnlevering

Innlevering av tekster og notemateriell/partitur til egne komposisjoner. Leveres til faglærer på Canvas innen 15. mai kl. 13.00.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering

Publisert: 15. mai 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021