Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Utvi­det hoved­in­stru­ment for KAMP

  • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
  • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gir 4. års musikkpedagogikk-studenter ekstra undervisning på sitt hovedinstrument.

Læringsmål og innhold i MPHOINST26 er knyttet til emnet Hovedinstrument II i Kandidatstudiet i musikkpedagogikk. Se emnebeskrivelser for dette emnet her.

Emneansvarlig: Hovedinstrumentlærer.

Organisering

Studenter som velger dette valgemnet får 15 minutter ekstra hovedinstrumentundervisning per uke som til sammen med ordinær hovedinstrumenttime utgjør 60 minutter i uken i 29 uker.

Arbeidskrav

Studenten skal levere en utvidet repertoarliste på hovedinstrument i 2. avdeling på til sammen 60 minutter.

Avsluttende vurdering

Eksamen gjennomføres i tilknytning til hovedinstrumenteksamen. Repertoarlengde utvides med ti minutter, slik at eksamensprogrammet totalt skal vare ca. 40 minutter.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram