Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Jazz-arran­ge­ring

  • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
  • Avsluttende vurdering: Intern prøve. Vurdering fra faglærer.
  • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Kort om emnet

Faget tar sikte på å gi fordypning i arrangering for studenter på improvisert musikk /jazz. Vi vil gå gjennom grunnleggende teknikker og innfallsvinkler, illustrert ved for eksempel lytteeksempler og partitur. Studentenes arbeid med egne arrangementer er hovedinnholdet i faget.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan dokumentere kunnskap og ferdigheter innenfor ulike arrangeringsteknikker
  • viser evne til selvstendig kreativt arbeid
  • kan arrangere, skape og vurdere egne satser for ulike instrumental- og vokalbesetninger

Innhold

Studentene arbeider med praktisk jazzteori og arrangering.

Organisering

Undervisningen gis som fellesforelesninger og i grupper. Det kan også legges inn forelesninger, diskusjoner og kollokviearbeid. Studentene får anledning til å levere og få tilbakemelding på øvingsoppgaver.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Arbeidskrav

Faglærer gir et antall øvingsoppgaver. 80 prosent av disse må besvares. I tillegg kreves 80 prosent oppmøte.

Avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en todelt intern prøve. Vurderingen gjøres av faglærer.

Hjemmeoppgave og praktisk/muntlig fremføring.

Intern prøve består av en skriftlig del og en praktisk/muntlig del. En hjemmeeksamen med arrangering for en gitt besetning besvares innen en uke. På bakgrunn av besvarelsen fremfører studentene egne arrangement, samt svarer på spørsmål.

Tid for utlevering av hjemmeeksamen fastsettes av faglærer.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som ordinær vurdering.

Publisert: 19. mar. 2021 — Oppdatert: 7. apr. 2021